Suchý systém podlahového vykurovania

Podlahové vykurovanie bez nadmerného zaťaženia, vlhkosti, betónových poterov a s nízkou konštrukčnou výškou. Teplo bez komplikácií.

Rekonštruujete objekt, kde nie je možné inštalovať klasické podlahové vykurovanie? Zoznámte sa s IVAR.RENOVA

Vďaka sadrovláknitým doskám s celkovou hrúbkou 25 mm, ktoré nahrádzajú betónovanie, si môžete dopriať príjemné teplo z podlahy aj Vy! Suchý systém IVAR.RENOVA umožňuje celkovú konštrukčnú výšku 50 mm bez nadmernej vlhkosti a zaťaženia.

až do

0 %

Úspora výšky pri inštalácii IVAR.RENOVA v porovnaní s klasickým podlahovým vykurovaním

Výhody suchého podlahového vykurovania

Umožňuje celkovú konštrukčnú výšku iba 50 mm

Nízka hmotnosť zabraňuje neprimeranému zaťaženiu stropných konštrukcií

Žiadna nežiadúca vlhkosť počas inštalácie

Podlahové vykurovanie šetrí prevádzkové náklady.

Nie je viditeľný a nezaberá žiadny využiteľný priestor v miestnosti.

Efektívne rovnomerné šírenie tepla z podlahy.

0 °C

Vykurovanie na nižšiu teplotu v priestore, pri zachovaní rovnakého pocitu tepelnej pohody

Kompaktné riešenie ponechávajúce výhody podlahového vykurovania

Oproti bežnému spôsobu vykurovania vykurovacími telesami sa teplo šíri v celej ploche podlahy rovnomerne smerom nahor, s minimálnym teplotným rozdielom. Využitím tohto procesu sálania je možné udržiavať teplotu vo vykurovanom priestore o 2 až 3 °C nižšiu ako pri rovnakom pocite tepelnej pohody.

Prečo je pobyt v priestoroch s podlahovýmvykurovaním
príjemnejší, prirodzenejší a zdravší?

Výrazná eliminácia vírenia prachu je ideálnou voľbou pre alergikov a astmatikov 

Prirodzené udržiavanie vlhkosti bez kondenzácie pár výrazne znižuje možnosť vzniku stenových plesní atď.

Estetická čistota interiéru bez viditeľných rozvodov alebo tepelných zdrojov

Klasický spôsob vykurovania

Pri vykurovaní klasickými vykurovacími telesami dochádza k veľkým tepelným stratám cez strechu a okná. Úroveň očí: v blízkosti vykurovacieho telesa je cítiť teplý závan vzduchu, pričom ďalej od vykurovacieho telesa je vzduch studený. Teplo stúpa z vykurovacieho telesa k stropu, podlaha je studená.

Vysvetlivky teplôt schémy

14 °C

16 °C

20 °C

21 °C

24 °C

14 °C

16 °C

20 °C

21 °C

24 °C

Podlahové vykurovanie

Úroveň očí: rovnaký teplotný komfort v rôznych častiach miestnosti. Podlaha je vďaka podlahovému vykurovaniu príjemne zahriata.

Vysvetlivky teplôt schémy

21 °C

20 °C

16 °C

21 °C

20 °C

16 °C

Systémové komponenty IVARTRIO

Rozdeľovacie
a zmiešavacie zostavy

Jedným zo základných a nevyhnutných systémových prvkov pri inštalácii teplovodného podlahového vykurovania pre zaručenie 100% funkčnosti systému sú rozdeľovacie a zmiešavacie zostavy, ktorých voľba je závislá na spôsobe prípravy vykurovacej vody.

Jedným zo základných a nevyhnutných systémových prvkov pri inštalácii teplovodného podlahového vykurovania pre zaručenie 100% funkčnosti systému sú rozdeľovacie a zmiešavacie zostavy, ktorých voľba je závislá na spôsobe prípravy vykurovacej vody. Prioritne je potrebné si ujasniť, aký je zdroj vykurovacej vody bude preferovaný, a akými funkciami má byť rozdeľovacia zostava vybavená. Nízkoteplotné zdroje, ako sú tepelné čerpadlá, kondenzačné plynové kotly, dvojkruhové kondenzačné plynové kotly, voľbu rozdeľovacej zostavy zjednodušujú a taktiež zlacňujú. V prípadoch, kedy zdroj zabezpečuje teplotu vykurovacej vody na teplotu vopred definovanú v spracovanej projektovej dokumentácii, zvolíme tzv. nezmiešavanú rozdeľovaciu zostavu typového vyhotovenia IVAR.CS 533 VP.

V prípadoch, keď zdroj vykurovacej vody nie je vybavený vhodnou reguláciou, zmiešavacím ventilom alebo keď sa jedná o prepojenie viacerých zdrojov, je potom jedinou voľbou zmiešavacia zostava IVAR.UNIMIX. Jedná sa o technicky úplne dokonalú zmiešavaciu zostavu so sofistikovaným technickým riešením prípravy vykurovacej vody, eliminujúcu všeobecne známe problémy zmiešavacích zostáv, pracujúcich na princípe primiešavania. Zmiešavacia zostava IVAR.UNIMIX pracuje na princípe 3cestného zmiešavacieho ventilu, ovládaného v základnom vyhotovení termostatickou hlavicou s oddeleným ponorným teplotným čidlom a rozsahom nastavenia teploty zmiešanej vykurovacej vody od +30 °C do +50 °C. Ďalšou alternatívou v príprave vykurovacej vody je možnosť nahradenia tejto termostatickej hlavice elektrickým axiálnym pohonom IVAR.UNIMIX SSA 31 ovládaným modulárne ekvitermnou reguláciou. Týmto jednoduchým riešením je potom možné zo zmiešavacej zostavy vytvoriť ekvitermnú zmiešavaciu zostavu, regulujúcu teplotu vykurovacej vody, v závislosti od aktuálnych klimatických podmienok.

Systémové tepelnoizolačné dosky

Dosky spĺňajú požiadavku nielen tepelnej izolácie, ale svojou konštrukciou aj požiadavku na rýchlu a jednoduchú inštaláciu odrazového plechu na prenos tepla.

Systémové tepelnoizolačné dosky IVAR.TR 01-RENOVA sú vyrobené z expandovaného polystyrénu a spĺňajú požiadavku nielen tepelnej izolácie, ale svojou konštrukciou aj požiadavku na rýchlu a jednoduchú inštaláciu odrazového plechu na prenos tepla. Špeciálne tvarované drážky umožňujú inštaláciu odrazového plechu na prenos tepla a následnú inštaláciu vykurovacieho potrubia realizovaného z potrubia ALPEX v rozmeroch 16 × 2 mm. Dodávajú sa v celkovej hrúbke 25 mm s variabilnou vzdialenosťou osi potrubia 167 / 250 / 300 mm.

Odrazový plech na prenos tepla

Jeho funkciou je prenos tepla z povrchu potrubia cez odrazový plech do sadrovláknitej dosky. Profil odrazového plechu zaisťuje čo možno najväčší možný kontakt ako s potrubím, tak aj so sadrovláknitou doskou a maximálny možný prenos tepla.

Vzhľadom na konštrukciu a tepelnoizolačné vlastnosti systémovej tepelnoizolačnej dosky nie je možné zabezpečiť dokonalý prenos tepla z povrchu potrubia do vykurovaného priestoru, preto je potrebné inštalovať odrazový plech na prenos tepla IVAR.TR 02-RENOVA.

Jeho funkciou je prenos tepla z povrchu potrubia cez odrazový plech do sadrovláknitej dosky. Profil odrazového plechu zaisťuje čo možno najväčší možný kontakt ako s potrubím, tak aj so sadrovláknitými doskami a maximálny možný prenos tepla. Odrazový plech je k dispozícii v jednom rozmere pre potrubie ALPEX 16 × 2 mm, v dĺžke 1 000 mm, šírke 120 mm a s perforáciou 250 mm pre ľahké odlomenie.

Potrubie

Potrubie je základnou a veľmi dôležitou súčasťou suchého teplovodného podlahového vykurovania s vysokými požiadavkami na kvalitu. 3-vrstvové potrubie ALPEX zaručuje vysoké prevádzkové parametre.

Potrubie je základnou a veľmi dôležitou súčasťou suchého teplovodného podlahového vykurovania s vysokými požiadavkami na kvalitu. Pri inštalácii suchého teplovodného podlahového vykurovania IVAR.RENOVA používa viacvrstvové kompozitné potrubie IVAR.ALPEX v rozmeroch 16 × 2 mm pozostávajúci z troch vrstiev materiálu, vonkajšej a vnútornej vrstvy polyetylénu a strednej nosnej vrstvy z pružného jadra, ktorým je kontaktne pozdĺžne zváraná hliníková vrstva. Pružné hliníkové jadro zabezpečuje tvarovú stabilitu potrubia v ohybe a zaručuje 100% tesnosť proti difúzii molekúl kyslíka do vykurovacieho systému. Tieto 3 vrstvy sú navzájom spojené špeciálnou adhéznou vrstvou a tvoria tak vysoko kvalitné viacvrstvové potrubie ALPEX s vysokými prevádzkovými parametrami.

Európska kvalita

Všetky produkty systému IVARTRIO sú špičkovej európskej kvality, na ktorú sa môžete spoľahnúť.

Záruka 10 rokov

Pri použití uceleného systému IVARTRIO poskytujeme záruku 10 rokov.

Ucelená ponuka

Široká, ucelená a roky overená ponuka výrobkov výhradne európskych dodávateľov.

Inštalácia suchého podlahového vykurovania

U tohto systémom je proces mokrého betónovania nahradený kladením sadrovláknitých dosiek s celkovou hrúbkou 25 mm, kedy sú k sebe prilepené dve vrstvy, každá s hrúbkou 12,5 mm.

Neoddeliteľnou a nespornou súčasťou suchého systému teplovodných podlahových vykurovania IVAR.RENOVA je okrem systémových tepelnoizolačných dosiek aj odrazový plech na prenos tepla. Tento odrazový plech na prenos tepla sa inštaluje do systémových tepelnoizolačných dosiek pred samotnou realizáciou vykurovacieho potrubia a to v celej trase priameho vedenia potrubia. Následne je na tento odrazový plech na prenos tepla inštalované vykurovacie potrubie. Prevádzkovou funkciou odrazového plechu na prenos tepla je zabezpečiť potrebný prenos tepla z povrchu potrubia cez odrazový plech do sadrovláknitej dosky a následne do vyhrievaného priestoru.

Inštalácia suchého podlahového vykurovania

U tohto systémom je proces mokrého betónovania nahradený kladením sadrovláknitých dosiek s celkovou hrúbkou 25 mm, kedy sú k sebe prilepené dve vrstvy, každá s hrúbkou 12,5 mm.

Neoddeliteľnou a nespornou súčasťou suchého systému teplovodných podlahových vykurovania IVAR.RENOVA je okrem systémových tepelnoizolačných dosiek aj odrazový plech na prenos tepla. Tento odrazový plech na prenos tepla sa inštaluje do systémových tepelnoizolačných dosiek pred samotnou realizáciou vykurovacieho potrubia a to v celej trase priameho vedenia potrubia. Následne je na tento odrazový plech na prenos tepla inštalované vykurovacie potrubie. Prevádzkovou funkciou odrazového plechu na prenos tepla je zabezpečiť potrebný prenos tepla z povrchu potrubia cez odrazový plech do sadrovláknitej dosky a následne do vyhrievaného priestoru.

Užitočné zdroje

Často pokladané otázky

Teplovodné podlahové vykurovanie systému IVARTRIO patrí dlhodobo medzi najžiadanejšie a v spojení s nízkoteplotnými zdrojmi aj najprogresívnejšie spôsoby vykurovania. Jedná sa o nízkoteplotný, ekonomicky úsporný, zdravotne nezávadný a esteticky nerušivý vykurovací systém. Ekonómiu prevádzky teplovodného podlahového vykurovania je možné významným spôsobom pozitívne ovplyvniť kombináciou s nízkoteplotnými zdrojmi, ako sú napr. švédske tepelné čerpadlá THERMIA. Využitím procesu sálania v celej veľkej podlahovej ploche je možné udržiavať teplotu vo vykurovanom priestore o 2 až 3 °C nižšiu oproti rovnakej miestnosti, ale vykurovanej klasickým radiátorovým systémom. Pri procese sálania sa potom predpokladá ročná úspora energií okolo 10 až 13 %. Nezanedbateľnou výhodou teplovodného podlahového vykurovania je i estetika a čistota interiérov bez viditeľných rozvodov alebo zdrojov tepla.

Samozrejme áno, spoločnosť IVAR CS stavila nie len na overenú kvalitu európskych výrobcov, ale aj na určitú nadhodnotu predaja, ako je profesionálny poradenský servis. Naše know-how budované viac ako 29 rokov zhodnocuje bohaté skúsenosti z praxe a investorovi poskytuje profesionálny a objektívny poradenský servis, garantujúci prevádzkovú spoľahlivosť, 100% funkčnosť a dlhodobú životnosť systému teplovodného podlahového vykurovania. V prípade dotazov alebo konzultácie k systému teplovodného podlahového vykurovania sa môžete obrátiť na obchodno-technických zástupcov alebo technických manažérov spoločnosti IVAR CS.

Áno, samozrejme. Odborné školenia pre realizačné firmy sú nami, ako dodávateľom systému IVARTRIO, dôrazne odporúčané a realizované zadarmo v školiacich strediskách v Podhořanoch pri Kralupoch nad Vltavou a v Jablonci n. N. Na Slovensku prebiehajú školenia v kanceláriách IVAR SK, teda v Turej Lúke a v Nových Zámkoch. V ostatnom čase boli taktiež organizované školenia online formou, prostredníctvom platformy MS TEAMS. Po dohode s príslušným obchodno-technickým zástupcom je možná realizácia školení po celej Českej republike. Na základe uskutočneného školenia obdrží každý účastník „Osvedčenie” o tom, že absolvoval odborné školenie zamerané na inštaláciu systému IVARTRIO. Takéto „Osvedčenie” môže potom byť pre investora určitou zárukou odbornosti, že vybraná realizačná firma prejavuje záujem o svoje vlastné sebevzdelávanie a ide, ako sa povie, s dobou.

Teplovodné podlahové vykurovanie, ako nízkoteplotný vykurovací systém, využíva pre dosiahnutie požadovanej teploty v priestore vykurovaciu vodu s teplotou nižšou ako klasické systémy radiátorové. Pri prenose tepla do priestoru je využívaný fyzikálny proces sálania, pri ktorom sa energia šíri do priestoru vo forme elektromagnetického žiarenia, prostredníctvom naakumulovanej vykurovacej dosky. Ďalšou nespornou výhodou teplovodného podlahového vykurovania je, že zabezpečuje rovnomerné rozloženie teploty po celej ploche miestnosti a v celom priestore.

Ideálna skladba pre inštaláciu teplovodného podlahového vykurovania je taká, ktorá zabezpečí dostatočnú tepelnú izoláciu vo vzťahu k podpivničenej alebo nepodpivničenej miestnosti, pevnostnú fixáciu vykurovacích rúrok a stabilitu betónovej dosky. Vplyv na výškovú skladbu teplovodného podlahového vykurovania má aj typ betónovej mazaniny. V prípade, kedy je použitá klasická betónová mazanina s prísadou plastifikátoru IVAR.PL 10 je odporúčaná minimálna hrúbka nad vykurovacou rúrkou 50 mm, v prípade použitia samonivelačnej zmesi anhydrit je potom minimálna hrúbka nad vykurovacou rúrkou 35 mm. Za ideálnu konštrukčnú výšku pre inštaláciu teplovodného podlahového vykurovania je možné považovať priestor v rozmedzí od 150 do 200 mm.

Veľkú! Je nutné si uvedomiť, že kvalitná tepelne izolačná systémová doska a potrubie sú dva veľmi dôležité, ak nie aj najdôležitejšie komponenty systému, ktoré sú po vykonaní betonáže už neprístupné bez toho, aby bola podlahová konštrukcia podrobená deštrukcii. Podcenenie kvalitnej tepelnej izolácie môže mať v priebehu doby za následok pokles (zosadnutie) betónovej dosky v miestach veľkého zaťaženia alebo jej nestabilitu, spôsobujúcu chvenie a riziko prasknutia, čo je pre systém teplovodného podlahového vykurovania absolútne neprijateľné. Registrujeme veľa prípadov, kedy bola snaha ušetriť, či už zo strany realizačnej firmy alebo investora, za každú cenu bez ohľadu na kvalitu inštalovaného materiálu. Takéto prípady potom často končia následným vykopaním a rekonštrukciou celého vykurovacieho systému. Preto odporúčame zvoliť niektorú zo systémových dosiek z našej ponuky rakúskeho výrobcu – spoločnosti HIRSCH.

Viacvrstvové rúrky IVAR.ALPEX s hliníkovou vrstvou a plastové rúrky IVAR.PE-X s kyslíkovou bariérou nemeckého výrobcu FRÄNKISCHE sú testované podľa národných a európskych noriem, ktoré vyžadujú testovanie výrobkov za extrémnych podmienok, ako je vysoká teplota a tlak. S dosiahnutými výsledkami je životnosť potrubia určená výpočtom podľa štandardizovaných a medzinárodne uznávaných metód. Pri viacvrstvových rúrkach IVAR.ALPEX s hliníkovou vrstvou a plastových IVAR.PE-X je možné predpokladať minimálnu životnosť 50 rokov v závislosti od prevádzkových parametrov systému.

Stále častejšie sa pri inštaláciách teplovodného podlahového vykurovania stretávame s nevhodne zvolenými a následne použitými typmi zmiešavacích zostáv, ktoré majú zabezpečiť zodpovedajúcu teplotnú reguláciu vykurovacej vody podlahového vykurovanie. Predovšetkým sa jedná o zmiešavacie zostavy vo vzťahu k rôznym typom nízkoteplotných zdrojov, ako sú v súčasnej dobe napr. švédske tepelné čerpadlá THERMIA. Aká zmiešavacia zostava pre podlahové vykurovanie je tá správna? Jedinou v súčasnej dobe použiteľnou zmiešavacou zostavou pre teplovodné podlahové vykurovanie v prípade nízkoteplotného zdroja je IVAR.UNIMIX. Táto zmiešavacia zostava principiálne úplne novým sofistikovaným spôsobom rieši prípravu vykurovacej vody pre systémy teplovodného podlahového vykurovania. Zmiešavacia zostava IVAR.UNIMIX má i rad ďalších výhod, z ktorých by som vymenoval napr. univerzálnosť použitia v kombinácii i s vysokoteplotnými zdrojmi vykurovania, rýchlosť nahrievania betónovej dosky, možnosti prípravy vykurovacej vody modulárne a ďalšie.

Pri použití uceleného systému IVARTRIO, v rámci ktorého sú ponúkané rozvody z viacvrstvového potrubia ALPEX k vykurovacím telesám, sanitárne rozvody a teplovodné podlahové vykurovanie, je poskytovaná záruka po dobu 10 rokov na použitý materiál. Poskytnutá záruka je pochopiteľne podmienená použitím uceleného systému bez možnosti kombinácie s výrobkami iných výrobcov, dodržaním maximálnych prevádzkových parametrov, zásad inštalácie, prepravy a skladovania.

Zo zdravotného hľadiska sa rozvrstvenie tepla v celej ploche interiéru bližšie takmer ideálnemu stavu pre ľudský organizmus. V prevádzkovom režime je výrazne eliminované vírenie prachu, čo ocenia najmä alergici a astmatici. Prirodzeným udržiavaním vlhkosti bez následnej kondenzácie pár sa výrazne znižuje možnosť vzniku stenových plesní apod. Nedodržanie stanovených teplotných (hygienických) limitov teplovodného podlahového vykurovania uvedených v STN EN 1264-1 ÷ 4 môže za určitých okolností spôsobiť problémy osobám vyskytujúcim sa v priestore. Predovšetkým sa jedná o problémy s krvným obehom. Základným predpokladom pre bezchybne fungujúce a zdravotne nezávadné teplovodné podlahové vykurovanie, prevádzkované v príslušných teplotných limitoch nie len vykurovacej vody, ale i nášlapnej vrstvy, je kvalitná projektová dokumentácia spracovaná autorizovaným projektantom vykurovania. Za žiadnych okolností by nemala teplota vykurovacej vody prekročiť hodnotu 45 °C a teplota nášlapnej vrstvy v priestoroch s trvalým pobytom osôb 29 °C.

Kontaktujte nás

Všetky kontakty nájdete prehľadne na jednom mieste.

Pozrite sa na články

Články týkajúce sa produktov IVARTRIO na jednom mieste.

Súbory na stiahnutie

Zaujíma Vás podlahové vykurovanie? Stiahnite si materiály, ktoré sme pripravili.

Aby bola skutočne zabezpečená bezchybnosť systému s hľadiska zdravotných a fyziologických aspektov, je nutné spomenúť maximálne prípustné povrchové teploty daných miestností, podľa účelu využitia. Obytná zóna max. +29 °C, okrajové a priľahlé priestory max. +33 °C, kúpeľne, bazény, sauny max. +35 °C. Pri dodržaní všetkých technických a hygienických parametrov daných normou STN EN 1264 z neho uvedené výhody právom robia najobľúbenejší vykurovací systém.

Výrobca nenesie zodpovednosť za eventuálne chyby alebo nepresnosti v obsahu tohto katalógu a vyhradzuje si právo uplatniť na svoje výrobky kedykoľvek a bez upozornenia všetky nevyhnutné úpravy podľa technických alebo obchodných požiadaviek. Fotografie sú ilustračné. Aktuálne ceny nájdete vždy na www.ivarsk.sk.

Aby bola skutočne zabezpečená bezchybnosť systému s hľadiska zdravotných a fyziologických aspektov, je nutné spomenúť maximálne prípustné povrchové teploty daných miestností, podľa účelu využitia. Obytná zóna max. +29 °C, okrajové a priľahlé priestory max. +33 °C, kúpeľne, bazény, sauny max. +35 °C. Pri dodržaní všetkých technických a hygienických parametrov daných normou STN EN 1264 z neho uvedené výhody právom robia najobľúbenejší vykurovací systém.

Výrobca nenesie zodpovednosť za eventuálne chyby alebo nepresnosti v obsahu tohto katalógu a vyhradzuje si právo uplatniť na svoje výrobky kedykoľvek a bez upozornenia všetky nevyhnutné úpravy podľa technických alebo obchodných požiadaviek. Fotografie sú ilustračné. Aktuálne ceny nájdete vždy na www.ivarsk.sk.