Stenové vykurovanie

Stenové vykurovanie pre ideálnu teplotnú klímu a čistý priestor interiérov. Teplo lusknutím prstov.

Nový trend efektívneho a hospodárneho vykurovania interiérov

Pomocou stenového vykurovania ako samostatného zdroja tepla alebo v kombinácii s podlahovým vykurovaním dosiahnete ideálnejšiu teplotnú klímu, flexibilitu pri projektovaní a nové možnosti v bytovej výstavbe, vrátane chladenia interiérov.

Rýchle

Vykurovanie a chladenie interiérov

Výhody stenového vykurovania

Rýchlejší nástup tepelnej pohody

Účinný a veľkoplošný zdroj sálavého tepla

Eliminuje zdravotné riziká pre astmatikov, alergikov a deti

Jednoduché, rýchle a čisté spracovanie

Používa sa aj ako vnútorná klimatizácia

Výrazná úspora nákladov na vykurovanie

Ako vám stenové vykurovanie spríjemní pobyt v interiéri?

Princíp stenového vykurovania spočíva v uložení vykurovacieho potrubia na stenu miestnosti pod tenkú vrstvu omietky. Procesom sálania dochádza k ohrievaniu ostatných stien, stropu aj podlahy. Vykurovaná stena tak predstavuje účinný a veľkoplošný zdroj sálavého tepla, čím sa dá dosiahnuť takmer ideálne rozloženie teploty, ťažko dostupné iným zdrojom tepla.

Zdravie: Vďaka sálavému teplu zo stien sa zabraňuje ich roseniu, vznikom plesní aj víreniu prachu, čo tiež eliminuje množstvo zdravotných rizík.

Úspory: Pri stenovom vykurovaní prichádza pocit tepla skôr, čo vedie k výraznej úspore až 10% nákladov na vykurovanie.

Čistota: Podporuje opticky čistý priestor interiéru, je flexibilné pri projektovaní a prináša nové možnosti využitia v bytovej výstavbe

Klimatizácia: Pri použití na klimatizovanie v letnom období je chladiaci výkon stenového vykurovania vo všeobecnosti asi 30 % vykurovacieho výkonu.

Stenové vykurovanie je možné využiť v kombinácii s podlahovým vykurovaním, kde teplovodné podlahové vykurovanie nepostačuje na pokrytie tepelných strát miestností, ako sú bazény alebo sauny.

Miroslav Kotrouš

Technický manažer

Dokonalé využitie
vykurovacích zdrojov

Stenové vykurovanie umožňuje dokonalé využitie nízkoteplotného potenciálu vykurovacích zdrojov, ako sú napr. švédske tepelné čerpadlá THERMIA.

Hlavné výhody čerpadiel Thermia:

  • Vysoká prevádzková hospodárnosť
  • Dlhá životnosť
  • Zaberajú málo miesta vo vnútri budovy

Viac o výbere tepelných čerpadiel v článku:

Systémové komponenty IVARTRIO

Rozdeľovacie
a zmiešavacie zostavy

Jedným zo základných a nevyhnutných systémových prvkov pri inštalácii teplovodného podlahového vykurovania pre zaručenie 100% funkčnosti systému sú rozdeľovacie a zmiešavacie zostavy, ktorých voľba je závislá na spôsobe prípravy vykurovacej vody..

Jedným zo základných a nevyhnutných systémových prvkov pri inštalácii teplovodného podlahového vykurovania pre zaručenie 100% funkčnosti systému sú rozdeľovacie a zmiešavacie zostavy, ktorých voľba je závislá na spôsobe prípravy vykurovacej vody. Prioritne je potrebné si ujasniť, aký je zdroj vykurovacej vody bude preferovaný, a akými funkciami má byť rozdeľovacia zostava vybavená. Nízkoteplotné zdroje, ako sú tepelné čerpadlá, kondenzačné plynové kotly, dvojkruhové kondenzačné plynové kotly, voľbu rozdeľovacej zostavy zjednodušujú a taktiež zlacňujú. V prípadoch, kedy zdroj zabezpečuje teplotu vykurovacej vody na teplotu vopred definovanú v spracovanej projektovej dokumentácii, zvolíme tzv. nezmiešavanú rozdeľovaciu zostavu typového vyhotovenia IVAR.CS 533 VP.

V prípadoch, keď zdroj vykurovacej vody nie je vybavený vhodnou reguláciou, zmiešavacím ventilom alebo keď sa jedná o prepojenie viacerých zdrojov, je potom jedinou voľbou zmiešavacia zostava IVAR.UNIMIX. Jedná sa o technicky úplne dokonalú zmiešavaciu zostavu so sofistikovaným technickým riešením prípravy vykurovacej vody, eliminujúcu všeobecne známe problémy zmiešavacích zostáv, pracujúcich na princípe primiešavania. Zmiešavacia zostava IVAR.UNIMIX pracuje na princípe 3cestného zmiešavacieho ventilu, ovládaného v základnom vyhotovení termostatickou hlavicou s oddeleným ponorným teplotným čidlom a rozsahom nastavenia teploty zmiešanej vykurovacej vody od +30 °C do +50 °C. Ďalšou alternatívou v príprave vykurovacej vody je možnosť nahradenia tejto termostatickej hlavice elektrickým axiálnym pohonom IVAR.UNIMIX SSA 31 ovládaným modulárne ekvitermnou reguláciou. Týmto jednoduchým riešením je potom možné zo zmiešavacej zostavy vytvoriť ekvitermnú zmiešavaciu zostavu, regulujúcu teplotu vykurovacej vody, v závislosti od aktuálnych klimatických podmienok.

Fixačná lišta

Fixačné lišty z vysoko kvalitného polyamidu vystuženého sklenenými vláknami sú určené na inštaláciu vykurovacích rozvodov a na pevnú fixáciu potrubia.

Fixačné lišty IVAR.GL-ST sa inštalujú na hrubú omietku steny alebo stropu a sú určené na inštaláciu rozvodov stenového alebo stropného vykurovania. Používajú sa na pevnú fixáciu potrubia s rozmermi 12 × 2 mm a na zabezpečenie požadovanej osovej vzdialenosti podľa spracovanej projektovej dokumentácie. Podľa spôsobu ukotvenia vo vzdialenosti 500 mm umožňujú inštaláciu vodorovného alebo vertikálneho meandra s variabilnou osovou vzdialenosťou potrubia 60 mm a jeho násobkov. Sú vyrobené z vysoko kvalitného polyamidu vystuženého sklenenými vláknami. Vzájomné spojenie líšt k sebe je ľahké pomocou špeciálnych zámkov.

Potrubie

Potrubie, ako potrebná a s požiadavkou na kvalitu veľmi dôležitá súčasť stenového a stropného vykurovania, je ponúkané z vysokohustotného zosieťovaného polyetylénu s difúznou kyslíkovou bariérou. Zaručuje vysokú ohybnosť a veľkú odolnosti voči tlaku a teplote.

Kvalita v kombinácii s flexibilitou stojí za úspechom vysokokvalitného plastového potrubia pre rozvody stenového a stropného vykurovania typu IVAR.PE-Xc-ST dostupného v rozmeroch 12 × 2 mm.

Materiálové zloženie plastového potrubia je vysokohustotný zosieťovaný polyetylén s difúznou kyslíkovou bariérou, vysokou ohybnosťou a veľkou odolnosťou voči tlaku a teplote. Potrubie má okrem iného vynikajúcu odolnosť proti korózii, tvorbe usadenín vápna a vysokú chemickú odolnosť. Za zmienku tiež stojí vynikajúca kompatibilita s inými materiálmi a absorpcia zvuku. Pri výrobe potrubia sa kladie maximálny dôraz na kvalitu a bezpečnosť.

Fixačná sieť

IVAR.FIXSIT vystužená sklenenými vláknami je nevyhnutnou a povinnou súčasťou konštrukcie stenového alebo stropného vykurovania / chladenia. Je určená na vystuženie omietky, zabezpečuje jej väčšiu pevnosť a zabraňuje vzniku trhlín spôsobených vplyvom teplotnej dilatáciou.

Fixačná textilná sieť IVAR.FIXSIT vystužené sklenenými vláknami je nevyhnutnou a povinnou súčasťou konštrukcie stenového alebo stropného vykurovania / chladenia. Je určená na vystuženie omietky, zabezpečuje jej väčšiu pevnosť a zabraňuje vzniku trhlín spôsobených vplyvom teplotnej dilatáciou.

K aplikácii fixačnej siete dochádza do vlhkej omietky po aplikácii jej prvej vrstvy, keď dochádza k zakrytiu vykurovacieho potrubia po horný okraj potrubia. Aplikácia druhej vrstvy omietky na dosiahnutie požadovanej minimálnej hrúbky sa musí vykonať tak, aby prvá vrstva nevyschla. Je potrebné zabezpečiť prepojenie oboch vrstiev s najnižšou možnou vrstvou omietky nad potrubím 15 mm. Celková hrúbka stenového vykurovania je potom asi 35 mm (20 mm fixačná tyč s rúrkou + 15 mm omietková zmes).

Európska kvalita

Všetky produkty systému IVARTRIO sú špičkovej európskej kvality, na ktorú sa môžete spoľahnúť.

Záruka 10 rokov

Pri použití uceleného systému IVARTRIO poskytujeme záruku 10 rokov.

Ucelená ponuka

Široká, ucelená a roky overená ponuka výrobkov výhradne európskych dodávateľov.

Inštalácia stenového vykurovania

Princíp stenového vykurovania spočíva v položení vykurovacieho potrubia na stene miestnosti pod tenkou vrstvou omietky. Stenové vykurovanie sa montuje hlavne na vnútornej strane ochladzovanej steny, t.j. na stenách obvodového plášťa budovy. V prípade potreby sa dá zabezpečiť požadovaný tepelný výkon aj inštaláciou na vnútorné steny budovy (priečky).

Procesom sálania dochádza k ohrievaniu ostatných stien, stropu aj podlahy. Vykurovaná stena tak predstavuje účinný a veľkoplošný zdroj sálavého tepla s maximálnou povrchovou teplotou okolo +35 °C, čím sa dá dosiahnuť takmer ideálne rozloženie teploty, ťažko dostupné iným zdrojom tepla. Pre užívateľa to znamená optimálnu tepelnú pohodu blížiacu sa k ideálu.

Inštalácia stenového vykurovania

Princíp stenového vykurovania spočíva v položení vykurovacieho potrubia na stene miestnosti pod tenkou vrstvou omietky. Stenové vykurovanie sa montuje hlavne na vnútornej strane ochladzovanej steny, t.j. na stenách obvodového plášťa budovy. V prípade potreby sa dá zabezpečiť požadovaný tepelný výkon aj inštaláciou na vnútorné steny budovy (priečky).

Procesom sálania dochádza k ohrievaniu ostatných stien, stropu aj podlahy. Vykurovaná stena tak predstavuje účinný a veľkoplošný zdroj sálavého tepla s maximálnou povrchovou teplotou okolo +35 °C, čím sa dá dosiahnuť takmer ideálne rozloženie teploty, ťažko dostupné iným zdrojom tepla. Pre užívateľa to znamená optimálnu tepelnú pohodu blížiacu sa k ideálu.

Užitočné zdroje

Často pokladané otázky

Teplovodné podlahové vykurovanie systému IVARTRIO patrí dlhodobo medzi najžiadanejšie a v spojení s nízkoteplotnými zdrojmi aj najprogresívnejšie spôsoby vykurovania. Jedná sa o nízkoteplotný, ekonomicky úsporný, zdravotne nezávadný a esteticky nerušivý vykurovací systém. Ekonómiu prevádzky teplovodného podlahového vykurovania je možné významným spôsobom pozitívne ovplyvniť kombináciou s nízkoteplotnými zdrojmi, ako sú napr. švédske tepelné čerpadlá THERMIA. Využitím procesu sálania v celej veľkej podlahovej ploche je možné udržiavať teplotu vo vykurovanom priestore o 2 až 3 °C nižšiu oproti rovnakej miestnosti, ale vykurovanej klasickým radiátorovým systémom. Pri procese sálania sa potom predpokladá ročná úspora energií okolo 10 až 13 %. Nezanedbateľnou výhodou teplovodného podlahového vykurovania je i estetika a čistota interiérov bez viditeľných rozvodov alebo zdrojov tepla.

Samozrejme áno, spoločnosť IVAR CS stavila nie len na overenú kvalitu európskych výrobcov, ale aj na určitú nadhodnotu predaja, ako je profesionálny poradenský servis. Naše know-how budované viac ako 29 rokov zhodnocuje bohaté skúsenosti z praxe a investorovi poskytuje profesionálny a objektívny poradenský servis, garantujúci prevádzkovú spoľahlivosť, 100% funkčnosť a dlhodobú životnosť systému teplovodného podlahového vykurovania. V prípade dotazov alebo konzultácie k systému teplovodného podlahového vykurovania sa môžete obrátiť na obchodno-technických zástupcov alebo technických manažérov spoločnosti IVAR CS.

Áno, samozrejme. Odborné školenia pre realizačné firmy sú nami, ako dodávateľom systému IVARTRIO, dôrazne odporúčané a realizované zadarmo v školiacich strediskách v Podhořanoch pri Kralupoch nad Vltavou a v Jablonci n. N. Na Slovensku prebiehajú školenia v kanceláriách IVAR SK, teda v Turej Lúke a v Nových Zámkoch. V ostatnom čase boli taktiež organizované školenia online formou, prostredníctvom platformy MS TEAMS. Po dohode s príslušným obchodno-technickým zástupcom je možná realizácia školení po celej Českej republike. Na základe uskutočneného školenia obdrží každý účastník „Osvedčenie” o tom, že absolvoval odborné školenie zamerané na inštaláciu systému IVARTRIO. Takéto „Osvedčenie” môže potom byť pre investora určitou zárukou odbornosti, že vybraná realizačná firma prejavuje záujem o svoje vlastné sebevzdelávanie a ide, ako sa povie, s dobou.

Teplovodné podlahové vykurovanie, ako nízkoteplotný vykurovací systém, využíva pre dosiahnutie požadovanej teploty v priestore vykurovaciu vodu s teplotou nižšou ako klasické systémy radiátorové. Pri prenose tepla do priestoru je využívaný fyzikálny proces sálania, pri ktorom sa energia šíri do priestoru vo forme elektromagnetického žiarenia, prostredníctvom naakumulovanej vykurovacej dosky. Ďalšou nespornou výhodou teplovodného podlahového vykurovania je, že zabezpečuje rovnomerné rozloženie teploty po celej ploche miestnosti a v celom priestore.

Ideálna skladba pre inštaláciu teplovodného podlahového vykurovania je taká, ktorá zabezpečí dostatočnú tepelnú izoláciu vo vzťahu k podpivničenej alebo nepodpivničenej miestnosti, pevnostnú fixáciu vykurovacích rúrok a stabilitu betónovej dosky. Vplyv na výškovú skladbu teplovodného podlahového vykurovania má aj typ betónovej mazaniny. V prípade, kedy je použitá klasická betónová mazanina s prísadou plastifikátoru IVAR.PL 10 je odporúčaná minimálna hrúbka nad vykurovacou rúrkou 50 mm, v prípade použitia samonivelačnej zmesi anhydrit je potom minimálna hrúbka nad vykurovacou rúrkou 35 mm. Za ideálnu konštrukčnú výšku pre inštaláciu teplovodného podlahového vykurovania je možné považovať priestor v rozmedzí od 150 do 200 mm.

Veľkú! Je nutné si uvedomiť, že kvalitná tepelne izolačná systémová doska a potrubie sú dva veľmi dôležité, ak nie aj najdôležitejšie komponenty systému, ktoré sú po vykonaní betonáže už neprístupné bez toho, aby bola podlahová konštrukcia podrobená deštrukcii. Podcenenie kvalitnej tepelnej izolácie môže mať v priebehu doby za následok pokles (zosadnutie) betónovej dosky v miestach veľkého zaťaženia alebo jej nestabilitu, spôsobujúcu chvenie a riziko prasknutia, čo je pre systém teplovodného podlahového vykurovania absolútne neprijateľné. Registrujeme veľa prípadov, kedy bola snaha ušetriť, či už zo strany realizačnej firmy alebo investora, za každú cenu bez ohľadu na kvalitu inštalovaného materiálu. Takéto prípady potom často končia následným vykopaním a rekonštrukciou celého vykurovacieho systému. Preto odporúčame zvoliť niektorú zo systémových dosiek z našej ponuky rakúskeho výrobcu – spoločnosti HIRSCH.

Viacvrstvové rúrky IVAR.ALPEX s hliníkovou vrstvou a plastové rúrky IVAR.PE-X s kyslíkovou bariérou nemeckého výrobcu FRÄNKISCHE sú testované podľa národných a európskych noriem, ktoré vyžadujú testovanie výrobkov za extrémnych podmienok, ako je vysoká teplota a tlak. S dosiahnutými výsledkami je životnosť potrubia určená výpočtom podľa štandardizovaných a medzinárodne uznávaných metód. Pri viacvrstvových rúrkach IVAR.ALPEX s hliníkovou vrstvou a plastových IVAR.PE-X je možné predpokladať minimálnu životnosť 50 rokov v závislosti od prevádzkových parametrov systému.

Stále častejšie sa pri inštaláciách teplovodného podlahového vykurovania stretávame s nevhodne zvolenými a následne použitými typmi zmiešavacích zostáv, ktoré majú zabezpečiť zodpovedajúcu teplotnú reguláciu vykurovacej vody podlahového vykurovanie. Predovšetkým sa jedná o zmiešavacie zostavy vo vzťahu k rôznym typom nízkoteplotných zdrojov, ako sú v súčasnej dobe napr. švédske tepelné čerpadlá THERMIA. Aká zmiešavacia zostava pre podlahové vykurovanie je tá správna? Jedinou v súčasnej dobe použiteľnou zmiešavacou zostavou pre teplovodné podlahové vykurovanie v prípade nízkoteplotného zdroja je IVAR.UNIMIX. Táto zmiešavacia zostava principiálne úplne novým sofistikovaným spôsobom rieši prípravu vykurovacej vody pre systémy teplovodného podlahového vykurovania. Zmiešavacia zostava IVAR.UNIMIX má i rad ďalších výhod, z ktorých by som vymenoval napr. univerzálnosť použitia v kombinácii i s vysokoteplotnými zdrojmi vykurovania, rýchlosť nahrievania betónovej dosky, možnosti prípravy vykurovacej vody modulárne a ďalšie.

Pri použití uceleného systému IVARTRIO, v rámci ktorého sú ponúkané rozvody z viacvrstvového potrubia ALPEX k vykurovacím telesám, sanitárne rozvody a teplovodné podlahové vykurovanie, je poskytovaná záruka po dobu 10 rokov na použitý materiál. Poskytnutá záruka je pochopiteľne podmienená použitím uceleného systému bez možnosti kombinácie s výrobkami iných výrobcov, dodržaním maximálnych prevádzkových parametrov, zásad inštalácie, prepravy a skladovania.

Zo zdravotného hľadiska sa rozvrstvenie tepla v celej ploche interiéru bližšie takmer ideálnemu stavu pre ľudský organizmus. V prevádzkovom režime je výrazne eliminované vírenie prachu, čo ocenia najmä alergici a astmatici. Prirodzeným udržiavaním vlhkosti bez následnej kondenzácie pár sa výrazne znižuje možnosť vzniku stenových plesní apod. Nedodržanie stanovených teplotných (hygienických) limitov teplovodného podlahového vykurovania uvedených v STN EN 1264-1 ÷ 4 môže za určitých okolností spôsobiť problémy osobám vyskytujúcim sa v priestore. Predovšetkým sa jedná o problémy s krvným obehom. Základným predpokladom pre bezchybne fungujúce a zdravotne nezávadné teplovodné podlahové vykurovanie, prevádzkované v príslušných teplotných limitoch nie len vykurovacej vody, ale i nášlapnej vrstvy, je kvalitná projektová dokumentácia spracovaná autorizovaným projektantom vykurovania. Za žiadnych okolností by nemala teplota vykurovacej vody prekročiť hodnotu 45 °C a teplota nášlapnej vrstvy v priestoroch s trvalým pobytom osôb 29 °C.

Kontaktujte nás

Všetky kontakty nájdete prehľadne na jednom mieste.

Pozrite sa na články

Články týkajúce sa produktov IVARTRIO na jednom mieste.

Súbory na stiahnutie

Zaujíma Vás podlahové vykurovanie? Stiahnite si materiály, ktoré sme pripravili.

Aby bola skutočne zabezpečená bezchybnosť systému s hľadiska zdravotných a fyziologických aspektov, je nutné spomenúť maximálne prípustné povrchové teploty daných miestností, podľa účelu využitia. Obytná zóna max. +29 °C, okrajové a priľahlé priestory max. +33 °C, kúpeľne, bazény, sauny max. +35 °C. Pri dodržaní všetkých technických a hygienických parametrov daných normou STN EN 1264 z neho uvedené výhody právom robia najobľúbenejší vykurovací systém.

Výrobca nenesie zodpovednosť za eventuálne chyby alebo nepresnosti v obsahu tohto katalógu a vyhradzuje si právo uplatniť na svoje výrobky kedykoľvek a bez upozornenia všetky nevyhnutné úpravy podľa technických alebo obchodných požiadaviek. Fotografie sú ilustračné. Aktuálne ceny nájdete vždy na www.ivarsk.sk.

Aby bola skutočne zabezpečená bezchybnosť systému s hľadiska zdravotných a fyziologických aspektov, je nutné spomenúť maximálne prípustné povrchové teploty daných miestností, podľa účelu využitia. Obytná zóna max. +29 °C, okrajové a priľahlé priestory max. +33 °C, kúpeľne, bazény, sauny max. +35 °C. Pri dodržaní všetkých technických a hygienických parametrov daných normou STN EN 1264 z neho uvedené výhody právom robia najobľúbenejší vykurovací systém.

Výrobca nenesie zodpovednosť za eventuálne chyby alebo nepresnosti v obsahu tohto katalógu a vyhradzuje si právo uplatniť na svoje výrobky kedykoľvek a bez upozornenia všetky nevyhnutné úpravy podľa technických alebo obchodných požiadaviek. Fotografie sú ilustračné. Aktuálne ceny nájdete vždy na www.ivarsk.sk.