Kontakty

IVAR SK, spol. s r. o.

Turá Lúka 241
907 03 Myjava 3

+421 905 110 464

+421 34 621 4431

+421 232 201 037

IČ0: 46853219 | IČ DPH: 2023608026 | IČ DPH: SK2023608026
Zapísaná v OR okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka č. 27066/R.

Otváracie hodiny:
PO – PI 7:30 – 12:00, 12:30 – 15:30

Obchodno – technickí zástupcovia