PAW, inovatívna technológia pre moderné vykurovanie a prípravu teplej vody

|
Podlahové vykurovanie

Jeden z najväčších výrobcov modulárnych systémov pre tepelnú, sanitárnu a solárnu techniku, zastúpený spoločnosťou IVAR CS spol. s r.o. v Českej a Slovenskej republike, je spoločnosť PAW.

Spoločnosť PAW je uznávaný a významný nemecký výrobca v oblasti inovatívnych systémových technológií pre moderné vykurovacie, sanitárne a solárne systémy. Výrobný závod s plochou 3.500 m² sa nachádza v meste Hameln pri Hannoveri.

História spoločnosti PAW siaha až do roku 1964, kedy bola založená so spektrom prvotných výrobkov, ako sú spätné ventily, kompenzátory alebo guľové uzávery pre všestranné použitie. Súčasným nosným výrobným programom sú čerpadlové kotlové moduly pre systémy vykurovania so zdrojmi s výkonom do 250 kW, solárne systémy s menovitým výkonom do 100 kW a bytové stanice pre prípravu teplej vody s prietokom do 123 l/min. Kvalita „Made in Germany” Vám dáva garanciu silného a spoľahlivého obchodného partnera, ktorý je schopný zaistiť inovatívne produkty na dosah ruky, a tie Vám v budúcnosti môžu zaistiť nie len väčšiu konkurencie-schopnosť, ale v poslednej dobe aj toľko požadované úspory energie.

Produkty spoločnosti PAW sú vyrobené z vysoko kvalitnej mosadze

Zámerne sa upustilo od „low-cost“ úsporných materiálov a lacných technológií a vsadilo sa na masívne, solídne a dobre koncipované riešenie, ktoré sa stalo základnou filozofiou spoločnosti. Odborníci v PAW spolupracujú pri vývoji s prestížnymi výskumnými inštitúciami, ktoré im pomáhajú udržiavať zdravú rovnováhu medzi skúsenosťou a inováciou, zameranou na spokojnosť zákazníka vo všetkých oblastiach.

Modulárny systém HeatBloC® pre systémy vykurovania ponúka maximálnu flexibilitu a umožňuje prípadne následné zmeny v systéme

Kvalitní mosaz, přesné těsnicí plochy a kompaktní rozměry zaručují provozní fKvalitná mosadz, presné tesniace plochy a kompaktné rozmery zaručujú prevádzkovú funkčnosť a spoľahlivosť, vysokú životnosť a montážnu presnosť. Čerpadlové kotlové moduly HeatBloC® a modulárne horizontálne distribučné rozdeľovače PAW.MV sú dodávané v dimenziách od DN 25 do DN 50 a je možné ich variabilne kompletizovať s hydraulickými oddeľovačmi PAW.HD.

V ponuke sú kotlové moduly vo variantoch nezmiešavané a zmiešavané s 3cestným alebo 4cestným zmiešavacím ventilom ovládaným servopohonom PAW.SR. Systém ponúka aj špeciálne čerpadlové moduly HeatBloC® TE s nerezovým doskovým výmenníkom pre oddelenie primárneho a sekundárneho vykurovacieho okruhu. Obehové čerpadlá sú voliteľné DAB Pumps alebo Grundfos, a samozrejmosťou je aj vizuálne atraktívna konštrukcia tepelne izolačnej vrstvy z extrudovaného polypropylénu EPP, ktorá zohľadňuje EnEV.

Kotlový modul HeatBloC K34 – 3cestný zmiešavací ventil – PAW.K34-DN 25

Solárne systémy SolarBloC® sú kompaktné, kompletne predmontované čerpadlové moduly pre solárne systémy, ktoré zohľadňujú dlhoročné skúsenosti vo výrobe solárnych technológií

SolarBloC® Midi Premium, SolarBloC® Maxi PremiumSolarBloC® Mega sú určené pre ohrev vody v zásobníkoch teplej vody, prostredníctvom rúrkových alebo externých tepelných výmenníkov. Dodávané sú podľa typu v dimenziách od DN 20 do DN 32 a s maximálnymi možnými prietokmi od 1200 l/h do 3500 l/h. Použiteľné sú pre plochy solárnych kolektorových polí v závislosti od prietoku, pri nízkom prietoku (15 l/m2h) pre plochy kolektorových polí od 60 m2 do 175 m2, pri vysokom prietoku (30 l/m2h) pre plochy kolektorových polí od 40 m2 do 115 m2.

Solárne predávajúce stanice Solex sú určené pre ohrev vody v zásobníkoch teplej vody prostredníctvom veľkoryso dimenzovaného integrovaného tepelného výmenníku. Použiteľnosť solárnych predávajúcich staníc SolexMini, SolexMidi, SolexMaxiSolexMega je v závislosti od typu pre plochy solárnych kolektorových polí od 36 m2 a v kaskáde až do 400 m2 pri prietokoch od 15 l/m2h do 40 l/m2h.

Moduly PAW.FRIWA zaisťujú ohrev teplej vody rýchlo, čisto a bezpečne až v okamihu, kedy vznikne požiadavka

Súčasné moderné systémy vyžadujú zodpovedajúce technické, spoľahlivé, funkčné, ekonomické, ale aj estetické riešenie prípravy teplej vody. PAW.FRIWA sú kompaktné a plne predmontované moduly, ktoré tieto požiadavky na komfortnú a hygienickú prípravu teplej vody spĺňajú vo všetkých smeroch. Prípravu teplej vody zaisťujú na princípe prietokového ohrevu cez účinný tepelný doskový výmenník. Čerstvá teplá a hygienicky čistá voda je stále k dispozícii v dostatočnom množstve bez potreby zásobníku teplej vody. Je zaručená konštantná výstupná teplota v odberných miestach teplej vody i v prípade veľkých rozdielov v odbere.

Vysoko účinný doskový výmenník ohrieva iba toľko vody, koľko je v danom okamihu potrebné. V ponuke sú typové moduly PAW.FRIWA MICRO s prípravou teplej vody v rozsahu od 2 do 20 l/min, PAW.FRIWA MINI s prípravou teplej vody v rozsahu od 2 do 28 l/min, PAW.FRIWA MIDI s prípravou teplej vody v rozsahu od 2 do 50 l/min, PAW.FRIWA MAXI s prípravou teplej vody v rozsahu od 2 do 77 l/min a PAW.FRIWA MEGA s prípravou teplej vody v rozsahu od 4 do 123 l/min. Svojimi výkonmi sú schopné pokryť spotrebu teplej vody do 100 osôb v dostatočne komfortnom množstve.

Modul pre pripravu teplej vody – PAW.FRIWA MICRO

Široká ponuka príslušenstva robí zo systému PAW jeden z najucelenejších systémov na trhu

Nevyhnutnou súčasťou vykurovacích a sanitárnych systémov je príslušenstvo, ako sú rozdeľovače, hydraulické oddeľovače, regulácia, kotviace prvky a veľa ďalších komponentov. Horizontálne modulárne distribučné rozdeľovače PAW.MV dodávané v celomosadznom vyhotovení vrátane tepelnej polypropylénovej izolácie EPP sú dnes už samozrejmosťou takmer každého vykurovacieho systému. Dodávané sú v dimenziách od DN 25 do DN 50 s maximálnymi výkonmi od 80 do 400 kW (pri ΔT 20 K). Podľa špecifikovaného typu umožňujú pripojenie až 6 čerpadlových kotlových modulov HeatBloC®.

Druhým, veľmi často žiadaným príslušenstvom zaisťujúcim optimálnu prevádzkovú funkčnosť vykurovacieho systému, sú hydraulické oddeľovače PAW.HD. V prípadoch, kedy je v systéme viac zdrojov tepla na primárnom okruhu, alebo viac vykurovacích okruhov na sekundárnom okruhu, zabezpečujú hydraulické vyrovnanie dynamických tlakov v závislosti od objemového prietoku primárneho a sekundárneho okruhu. Vyrobené sú podobne ako horizontálne rozdeľovače PAW.MV z kvalitnej mosadze a vybavené sú tepelnou polypropylénovou izoláciou EPP. V závislosti od typu a dimenzie sa dodávajú s prietokmi od 1 600 l/h do 4 800 l/hod.

Horizontálne distribučné rozdeľovač – pre kotlové moduly DN 32 – PAW.MV32

Od januára 2005 používa spoločnosť PAW výrobné čísla takmer u všetkých typov výrobkov. Tento systém umožňuje ich identifikáciu späť do výroby, jasné priradenie náhradných dielov a lepšie odborné poradenstvo, týkajúce sa technických otázok a servisu.

Modulárne zostavy PAW sú navrhované, konštruované a vyrábané tak, aby uľahčili projekčný návrh a následnú rýchlu a bezproblémovú inštaláciu vedúcu k 100% funkčnosti celého systému. V prípade záujmu o technické podklady k uvedeným produktom kontaktujte obchodno – technické oddelenie dodávateľa, spoločnosť IVAR CS spol. s r.o.

AKCIOVÚ ponuku kotlových modulov PAW 2021 nájdete na webových stránkach spoločnosti IVAR CS spol. s r.o.

Za IVAR CS spol. s r.o.
Miroslav Kotrouš, technický manažér

Související články