Podlahové vykurovanie IVARTRIO

Najmodernejší a najobľúbenejší spôsob vykurovania domácnosti.
Teplo, ktoré si zamilujete.

Ráno vyskočíte z postele a postavíte sa na príjemne vyhriatu podlahu. V kúpeľni sa môžete prechádzať po dlažbe bosí bez toho, aby Vás studenili nohy. Kto z nás by to nechcel?

Systémy teplovodného podlahového vykurovania patria dlhodobo medzi najžiadanejšie a najobľúbenejšie spôsoby vykurovania, a to nie len obytných priestorov ale aj komerčných, ako sú športoviská, výrobné a skladovacie haly, autosalóny alebo administratívne budovy.

0 %

Predpokladaná ročná úspora energie pri vykurovaní teplovodným podlahovým vykurovaním

Výhody podlahového vykurovania

Podlahové vykurovanie šetrí prevádzkové náklady.

Využitím procesu sálania vzduch nevíri prach.

Efektívne rovnomerné šírenie tepla od podlahy.

Podlahové vykurovanie je možné inštalovať pod všetky druhy podlahových krytín.

Nie je vidieť a nezaberá žiadny úžitkový priestor v miestnosti.

Teplo je vnímané intenzívnejšie. Možnosť vykurovania na nižšiu teplotu.

0 °C

Vykurovanie na nižšiu teplotu v priestore, pri zachovaní rovnakého pocitu tepelnej pohody

Klasický spôsob vykurovania
vs. podlahové vykurovanie

Oproti bežnému spôsobu vykurovania vykurovacími telesami sa teplo šíri v celej ploche podlahy rovnomerne smerom nahor, s minimálnym teplotným rozdielom. Využitím tohto procesu sálania je možné udržiavať teplotu vo vykurovanom priestore o 2 až 3 °C nižšiu ako pri rovnakom pocite tepelnej pohody.

Prečo je pobyt v priestoroch s podlahovýmvykurovaním
príjemnejší, prirodzenejší a zdravší?

Výrazná eliminácia vírenia prachu je ideálnou voľbou pre alergikov a astmatikov

Prirodzené udržiavanie vlhkosti bez kondenzácie pár výrazne znižuje možnosť vzniku stenových plesní atď.

Estetická čistota interiéru bez viditeľných rozvodov alebo tepelných zdrojov

Klasický spôsob vykurovania

Pri vykurovaní klasickými vykurovacími telesami dochádza k veľkým tepelným stratám cez strechu a okná. Úroveň očí: v blízkosti vykurovacieho telesa je cítiť teplý závan vzduchu, pričom ďalej od vykurovacieho telesa je vzduch studený. Teplo stúpa z vykurovacieho telesa k stropu, podlaha je studená.

Vysvetlivky teplôt schémy

14 °C

16 °C

20 °C

21 °C

24 °C

14 °C

16 °C

20 °C

21 °C

24 °C

Podlahové vykurovanie

Úroveň očí: rovnaký teplotný komfort v rôznych častiach miestnosti. Podlaha je vďaka podlahovému vykurovaniu príjemne zahriata.

Vysvetlivky teplôt schémy

21 °C

20 °C

16 °C

21 °C

20 °C

16 °C

Systémové komponenty IVARTRIO

Rozdeľovacie
a zmiešavacie zostavy

Jedným zo základných a nevyhnutných systémových prvkov pri inštalácii teplovodného podlahového vykurovania pre zaručenie 100% funkčnosti systému sú rozdeľovacie a zmiešavacie zostavy, ktorých voľba je závislá na spôsobe prípravy vykurovacej vody.

Jedným zo základných a nevyhnutných systémových prvkov pri inštalácii teplovodného podlahového vykurovania pre zaručenie 100% funkčnosti systému sú rozdeľovacie a zmiešavacie zostavy, ktorých voľba je závislá na spôsobe prípravy vykurovacej vody. Prioritne je potrebné si ujasniť, aký je zdroj vykurovacej vody bude preferovaný, a akými funkciami má byť rozdeľovacia zostava vybavená. Nízkoteplotné zdroje, ako sú tepelné čerpadlá, kondenzačné plynové kotly, dvojkruhové kondenzačné plynové kotly, voľbu rozdeľovacej zostavy zjednodušujú a taktiež zlacňujú. V prípadoch, kedy zdroj zabezpečuje teplotu vykurovacej vody na teplotu vopred definovanú v spracovanej projektovej dokumentácii, zvolíme tzv. nezmiešavanú rozdeľovaciu zostavu typového vyhotovenia IVAR.CS 533 VP.

V prípadoch, keď zdroj vykurovacej vody nie je vybavený vhodnou reguláciou, zmiešavacím ventilom alebo keď sa jedná o prepojenie viacerých zdrojov, je potom jedinou voľbou zmiešavacia zostava IVAR.UNIMIX. Jedná sa o technicky úplne dokonalú zmiešavaciu zostavu so sofistikovaným technickým riešením prípravy vykurovacej vody, eliminujúcu všeobecne známe problémy zmiešavacích zostáv, pracujúcich na princípe primiešavania. Zmiešavacia zostava IVAR.UNIMIX pracuje na princípe 3cestného zmiešavacieho ventilu, ovládaného v základnom vyhotovení termostatickou hlavicou s oddeleným ponorným teplotným čidlom a rozsahom nastavenia teploty zmiešanej vykurovacej vody od +30 °C do +50 °C. Ďalšou alternatívou v príprave vykurovacej vody je možnosť nahradenia tejto termostatickej hlavice elektrickým axiálnym pohonom IVAR.UNIMIX SSA 31 ovládaným modulárne ekvitermnou reguláciou. Týmto jednoduchým riešením je potom možné zo zmiešavacej zostavy vytvoriť ekvitermnú zmiešavaciu zostavu, regulujúcu teplotu vykurovacej vody, v závislosti od aktuálnych klimatických podmienok.

Systémové tepelne
izolačné dosky

Veľmi dôležitým systémovým prvkom pre realizáciu moderného systému s dôrazom na kvalitu, funkčnosť a životnosť sú tepelne izolačné systémové dosky dodávané v niekoľkých typových vyhotoveniach.

Vyrobené sú z expandovaného polystyrénu, ktorý spĺňa tepelnú funkciu a svojou konštrukciou aj krokovú izoláciu. Raster na spodnej strane systémovej tepelne izolačnej dosky znižuje krokový hluk a zabraňuje vzniku tepelných mostov. Súčasťou systémovej tepelne izolačnej dosky je špeciálna fólia s funkciou parotesnej bariéry, zabraňujúcej zatekaniu zmiešavacej vody, vlhkosti a robí dosku pochôdznejšiu. Špeciálne tvarované montážne nopy hríbového tvaru, umožňujú rýchlu a ľahkú inštaláciu vykurovacích slučiek s veľmi vysokou pevnostnou fixáciou potrubia a variabilitu osových vzdialeností potrubia danej slučky, v závislosti od typu systémovej dosky. Dodávajú sa s voliteľnou osovou vzdialenosťou potrubia 50 mm a 75 mm a jej násobkami. Pre inštaláciu je použiteľné viacvrstvové potrubie ALPEX a potrubie zo zosieťovaného polyetylénu PE-X v rozmeroch 16 mm do 18 mm.

Systémové tepelne izolačné dosky sú do monolitickej plochy inštalované vzájomnou väzbou a medzi sebou sú vzájomne spojené podľa typu dostatočným zatlačením obvodových zámkov dvoch susedných, na seba nadväzujúcich, dosiek alebo zatlačením presahu jedného radu nopov pochôdznej fólie do radu nopov susednej nadväzujúcej dosky.

Potrubie

Potrubie, ako nevyhnutná a s požiadavkou na kvalitu veľmi dôležitá súčasť systému teplovodného podlahového vykurovania, je v ponuke v dvoch základných materiálových vyhotoveniach, a to ako viacvrstvové potrubie ALPEX alebo potrubie zo zosieťovaného polyetylénu PE-Y s difúznou kyslíkovou bariérou.

Pri potrubí ALPEX sa jedná o potrubie tvorené tromi vrstvami materiálu, vonkajšia a vnútorná vrstva je z polyetylénu a prostredné nosné vrstvy sú z pružného jadra, ktorým je styčne pozdĺžne zvarená hliníková vrstva. Pružné hliníkové jadro zabezpečuje tvarovú stálosť rúrky v ohybe a zaručuje 100% tesnosť proti difúzii molekúl kyslíka. Tieto 3 vrstvy sú vzájomne spojené špeciálnou adhéznou vrstvou, a tvorí tak veľmi kvalitnú viacvrstvovú rúrku. Pokiaľ je rozhodnuté o použití tohto typu najkvalitnejšieho potrubia ALPEX, jedná sa vo väčšine prípadov o rozmer 16×2 mm.

Potrubie PE-X je vysokohustotný sieťovaný polyetylén, vybavený na povrchu difúznou kyslíkovou bariérou proti difúzii molekúl kyslíka ako reakčného plynu do vykurovacieho média. Potrubie bez tejto kyslíkovej ochrany nie je normou povolené, a preto nie je možné ho za žiadnych okolností používať. Pokiaľ je rozhodnuté o použití tohoto typu najkvalitnejšieho potrubia, jedná sa vo väčšine prípadov o rozmer 17×2 mm. Oba typy potrubia, dodávané v najvyššej kvalite, sú výrobky renomovaného nemeckého výrobcu spoločnosti FRÄNKISCHE, s použiteľnosťou nie len pre teplovodné podlahové vykurovanie, ale podľa typu aj pre rozvody k vykurovacím telesám a sanitárne rozvody.

Európska kvalita

Všetky produkty systému IVARTRIO sú špičkovej európskej kvality, na ktorú sa môžete spoľahnúť.

Záruka 10 rokov

Pri použití uceleného systému IVARTRIO poskytujeme záruku 10 rokov.

Ucelená ponuka

Široká, ucelená a roky overená ponuka výrobkov výhradne európskych dodávateľov.

Inštalácia systému IVARTRIO

Potrubie vykurovacích slučiek, inštalované do tepelne izolačných systémových dosiek sa zalieva betónovou alebo anhydridovou mazaninou, ktorá tvorí tzv. vykurovaciu dosku. Finálna vrstva vykurovacej dosky môže byť tvorená rôznymi materiálmi, najvhodnejšia je napríklad keramická dlažba, kameň, PVC, taktiež je možné použiť drevené a plávajúce podlahy alebo k tomu určené kobercové krytiny. Druh použitej finálnej krytiny má vplyv na projekčný výpočet výkonových parametrov systému podlahového vykurovania, a preto je nutné jej upresnenie vždy vopred.

Jednou z hlavných požiadaviek pre inštaláciu sálavého teplovodného podlahového vykurovania je dostatočná konštrukčná výška priestoru, s ohľadom na hrúbku izolačných vrstiev v podlahe a použitý typ betónovej mazaniny. Štandardne sa pohybuje celková hrúbka podlahovej konštrukcie, vrátane finálnej vrstvy v rozmedzí od 100 do 170 mm.

Inštalácia systému IVARTRIO

Potrubie vykurovacích slučiek, inštalované do tepelne izolačných systémových dosiek sa zalieva betónovou alebo anhydridovou mazaninou, ktorá tvorí tzv. vykurovaciu dosku. Finálna vrstva vykurovacej dosky môže byť tvorená rôznymi materiálmi, najvhodnejšia je napríklad keramická dlažba, kameň, PVC, taktiež je možné použiť drevené a plávajúce podlahy alebo k tomu určené kobercové krytiny. Druh použitej finálnej krytiny má vplyv na projekčný výpočet výkonových parametrov systému podlahového vykurovania, a preto je nutné jej upresnenie vždy vopred.

Jednou z hlavných požiadaviek pre inštaláciu sálavého teplovodného podlahového vykurovania je dostatočná konštrukčná výška priestoru, s ohľadom na hrúbku izolačných vrstiev v podlahe a použitý typ betónovej mazaniny. Štandardne sa pohybuje celková hrúbka podlahovej konštrukcie, vrátane finálnej vrstvy v rozmedzí od 100 do 170 mm.

Užitočné zdroje

Často pokladané otázky

Teplovodné podlahové vykurovanie systému IVARTRIO patrí dlhodobo medzi najžiadanejšie a v spojení s nízkoteplotnými zdrojmi aj najprogresívnejšie spôsoby vykurovania. Jedná sa o nízkoteplotný, ekonomicky úsporný, zdravotne nezávadný a esteticky nerušivý vykurovací systém. Ekonómiu prevádzky teplovodného podlahového vykurovania je možné významným spôsobom pozitívne ovplyvniť kombináciou s nízkoteplotnými zdrojmi, ako sú napr. švédske tepelné čerpadlá THERMIA. Využitím procesu sálania v celej veľkej podlahovej ploche je možné udržiavať teplotu vo vykurovanom priestore o 2 až 3 °C nižšiu oproti rovnakej miestnosti, ale vykurovanej klasickým radiátorovým systémom. Pri procese sálania sa potom predpokladá ročná úspora energií okolo 10 až 13 %. Nezanedbateľnou výhodou teplovodného podlahového vykurovania je i estetika a čistota interiérov bez viditeľných rozvodov alebo zdrojov tepla.

Samozrejme áno, spoločnosť IVAR CS stavila nie len na overenú kvalitu európskych výrobcov, ale aj na určitú nadhodnotu predaja, ako je profesionálny poradenský servis. Naše know-how budované viac ako 29 rokov zhodnocuje bohaté skúsenosti z praxe a investorovi poskytuje profesionálny a objektívny poradenský servis, garantujúci prevádzkovú spoľahlivosť, 100% funkčnosť a dlhodobú životnosť systému teplovodného podlahového vykurovania. V prípade dotazov alebo konzultácie k systému teplovodného podlahového vykurovania sa môžete obrátiť na obchodno-technických zástupcov alebo technických manažérov spoločnosti IVAR CS.

Áno, samozrejme. Odborné školenia pre realizačné firmy sú nami, ako dodávateľom systému IVARTRIO, dôrazne odporúčané a realizované zadarmo v školiacich strediskách v Podhořanoch pri Kralupoch nad Vltavou a v Jablonci n. N. Na Slovensku prebiehajú školenia v kanceláriách IVAR SK, teda v Turej Lúke a v Nových Zámkoch. V ostatnom čase boli taktiež organizované školenia online formou, prostredníctvom platformy MS TEAMS. Po dohode s príslušným obchodno-technickým zástupcom je možná realizácia školení po celej Českej republike. Na základe uskutočneného školenia obdrží každý účastník „Osvedčenie” o tom, že absolvoval odborné školenie zamerané na inštaláciu systému IVARTRIO. Takéto „Osvedčenie” môže potom byť pre investora určitou zárukou odbornosti, že vybraná realizačná firma prejavuje záujem o svoje vlastné sebevzdelávanie a ide, ako sa povie, s dobou.

Teplovodné podlahové vykurovanie, ako nízkoteplotný vykurovací systém, využíva pre dosiahnutie požadovanej teploty v priestore vykurovaciu vodu s teplotou nižšou ako klasické systémy radiátorové. Pri prenose tepla do priestoru je využívaný fyzikálny proces sálania, pri ktorom sa energia šíri do priestoru vo forme elektromagnetického žiarenia, prostredníctvom naakumulovanej vykurovacej dosky. Ďalšou nespornou výhodou teplovodného podlahového vykurovania je, že zabezpečuje rovnomerné rozloženie teploty po celej ploche miestnosti a v celom priestore.

Ideálna skladba pre inštaláciu teplovodného podlahového vykurovania je taká, ktorá zabezpečí dostatočnú tepelnú izoláciu vo vzťahu k podpivničenej alebo nepodpivničenej miestnosti, pevnostnú fixáciu vykurovacích rúrok a stabilitu betónovej dosky. Vplyv na výškovú skladbu teplovodného podlahového vykurovania má aj typ betónovej mazaniny. V prípade, kedy je použitá klasická betónová mazanina s prísadou plastifikátoru IVAR.PL 10 je odporúčaná minimálna hrúbka nad vykurovacou rúrkou 50 mm, v prípade použitia samonivelačnej zmesi anhydrit je potom minimálna hrúbka nad vykurovacou rúrkou 35 mm. Za ideálnu konštrukčnú výšku pre inštaláciu teplovodného podlahového vykurovania je možné považovať priestor v rozmedzí od 150 do 200 mm.

Veľkú! Je nutné si uvedomiť, že kvalitná tepelne izolačná systémová doska a potrubie sú dva veľmi dôležité, ak nie aj najdôležitejšie komponenty systému, ktoré sú po vykonaní betonáže už neprístupné bez toho, aby bola podlahová konštrukcia podrobená deštrukcii. Podcenenie kvalitnej tepelnej izolácie môže mať v priebehu doby za následok pokles (zosadnutie) betónovej dosky v miestach veľkého zaťaženia alebo jej nestabilitu, spôsobujúcu chvenie a riziko prasknutia, čo je pre systém teplovodného podlahového vykurovania absolútne neprijateľné. Registrujeme veľa prípadov, kedy bola snaha ušetriť, či už zo strany realizačnej firmy alebo investora, za každú cenu bez ohľadu na kvalitu inštalovaného materiálu. Takéto prípady potom často končia následným vykopaním a rekonštrukciou celého vykurovacieho systému. Preto odporúčame zvoliť niektorú zo systémových dosiek z našej ponuky rakúskeho výrobcu – spoločnosti HIRSCH.

Viacvrstvové rúrky IVAR.ALPEX s hliníkovou vrstvou a plastové rúrky IVAR.PE-X s kyslíkovou bariérou nemeckého výrobcu FRÄNKISCHE sú testované podľa národných a európskych noriem, ktoré vyžadujú testovanie výrobkov za extrémnych podmienok, ako je vysoká teplota a tlak. S dosiahnutými výsledkami je životnosť potrubia určená výpočtom podľa štandardizovaných a medzinárodne uznávaných metód. Pri viacvrstvových rúrkach IVAR.ALPEX s hliníkovou vrstvou a plastových IVAR.PE-X je možné predpokladať minimálnu životnosť 50 rokov v závislosti od prevádzkových parametrov systému.

Stále častejšie sa pri inštaláciách teplovodného podlahového vykurovania stretávame s nevhodne zvolenými a následne použitými typmi zmiešavacích zostáv, ktoré majú zabezpečiť zodpovedajúcu teplotnú reguláciu vykurovacej vody podlahového vykurovanie. Predovšetkým sa jedná o zmiešavacie zostavy vo vzťahu k rôznym typom nízkoteplotných zdrojov, ako sú v súčasnej dobe napr. švédske tepelné čerpadlá THERMIA. Aká zmiešavacia zostava pre podlahové vykurovanie je tá správna? Jedinou v súčasnej dobe použiteľnou zmiešavacou zostavou pre teplovodné podlahové vykurovanie v prípade nízkoteplotného zdroja je IVAR.UNIMIX. Táto zmiešavacia zostava principiálne úplne novým sofistikovaným spôsobom rieši prípravu vykurovacej vody pre systémy teplovodného podlahového vykurovania. Zmiešavacia zostava IVAR.UNIMIX má i rad ďalších výhod, z ktorých by som vymenoval napr. univerzálnosť použitia v kombinácii i s vysokoteplotnými zdrojmi vykurovania, rýchlosť nahrievania betónovej dosky, možnosti prípravy vykurovacej vody modulárne a ďalšie.

Pri použití uceleného systému IVARTRIO, v rámci ktorého sú ponúkané rozvody z viacvrstvového potrubia ALPEX k vykurovacím telesám, sanitárne rozvody a teplovodné podlahové vykurovanie, je poskytovaná záruka po dobu 10 rokov na použitý materiál. Poskytnutá záruka je pochopiteľne podmienená použitím uceleného systému bez možnosti kombinácie s výrobkami iných výrobcov, dodržaním maximálnych prevádzkových parametrov, zásad inštalácie, prepravy a skladovania.

Zo zdravotného hľadiska sa rozvrstvenie tepla v celej ploche interiéru bližšie takmer ideálnemu stavu pre ľudský organizmus. V prevádzkovom režime je výrazne eliminované vírenie prachu, čo ocenia najmä alergici a astmatici. Prirodzeným udržiavaním vlhkosti bez následnej kondenzácie pár sa výrazne znižuje možnosť vzniku stenových plesní apod. Nedodržanie stanovených teplotných (hygienických) limitov teplovodného podlahového vykurovania uvedených v STN EN 1264-1 ÷ 4 môže za určitých okolností spôsobiť problémy osobám vyskytujúcim sa v priestore. Predovšetkým sa jedná o problémy s krvným obehom. Základným predpokladom pre bezchybne fungujúce a zdravotne nezávadné teplovodné podlahové vykurovanie, prevádzkované v príslušných teplotných limitoch nie len vykurovacej vody, ale i nášlapnej vrstvy, je kvalitná projektová dokumentácia spracovaná autorizovaným projektantom vykurovania. Za žiadnych okolností by nemala teplota vykurovacej vody prekročiť hodnotu 45 °C a teplota nášlapnej vrstvy v priestoroch s trvalým pobytom osôb 29 °C.

Kontaktujte nás

Všetky kontakty nájdete prehľadne na jednom mieste.

Pozrite sa na články

Články týkajúce sa produktov IVARTRIO na jednom mieste.

Súbory na stiahnutie

Zaujíma Vás podlahové vykurovanie? Stiahnite si materiály, ktoré sme pripravili.

Aby bola skutočne zabezpečená bezchybnosť systému s hľadiska zdravotných a fyziologických aspektov, je nutné spomenúť maximálne prípustné povrchové teploty daných miestností, podľa účelu využitia. Obytná zóna max. +29 °C, okrajové a priľahlé priestory max. +33 °C, kúpeľne, bazény, sauny max. +35 °C. Pri dodržaní všetkých technických a hygienických parametrov daných normou STN EN 1264 z neho uvedené výhody právom robia najobľúbenejší vykurovací systém.

Výrobca nenesie zodpovednosť za eventuálne chyby alebo nepresnosti v obsahu tohto katalógu a vyhradzuje si právo uplatniť na svoje výrobky kedykoľvek a bez upozornenia všetky nevyhnutné úpravy podľa technických alebo obchodných požiadaviek. Fotografie sú ilustračné. Aktuálne ceny nájdete vždy na www.ivarsk.sk.

Aby bola skutočne zabezpečená bezchybnosť systému s hľadiska zdravotných a fyziologických aspektov, je nutné spomenúť maximálne prípustné povrchové teploty daných miestností, podľa účelu využitia. Obytná zóna max. +29 °C, okrajové a priľahlé priestory max. +33 °C, kúpeľne, bazény, sauny max. +35 °C. Pri dodržaní všetkých technických a hygienických parametrov daných normou STN EN 1264 z neho uvedené výhody právom robia najobľúbenejší vykurovací systém.

Výrobca nenesie zodpovednosť za eventuálne chyby alebo nepresnosti v obsahu tohto katalógu a vyhradzuje si právo uplatniť na svoje výrobky kedykoľvek a bez upozornenia všetky nevyhnutné úpravy podľa technických alebo obchodných požiadaviek. Fotografie sú ilustračné. Aktuálne ceny nájdete vždy na www.ivarsk.sk.