Systém stropného chladenia a vykurovania IVARCLIMA

Systém sálavého stropného chladenia / vykurovania je schopný splniť aj tie najvyššie prevádzkové, zdravotné aj ekonomické požiadavky.

So zmenou klimatických podmienok v uplynulých rokoch, a s nimi súvisiacimi a zvyšujúcimi sa požiadavkami na zaistenie teplotného komfortu, vzrástol zo strany užívateľov záujem o moderné suché systémy sálavého stropného chladenia, ktoré je možné v zimnom období alternatívne využívať aj pre vykurovanie.

Systém sálavého stropného chladenia / vykurovania, dodávaný pod obchodným názvom IVARCLIMA predstavuje pokrokovú alternatívu k už existujúcim systémom sálavého teplovodného podlahového vykurovania a je schopný splniť aj tie najvyššie prevádzkové, zdravotné aj ekonomické požiadavky.

Výhody sálavého stropného chladenia / vykurovania

Vysoký chladiaci výkon s alternatívou vykurovania

Zlepšenie tepelných a zvukových vlastností konštrukcií

Lepšia protipožiarna ochrana

Jednoduché, rýchle a čisté spracovanie

Nie je vidieť a nezaberá žiadny úžitkový priestor v miestnosti

Systém sálania je prirodzenejší a príjemnejší ako prúdenie vzduchu

Prečo je stropné chladenie a vykurovanie stále obľúbenejšie?

Oproti klasickým splitovým klimatizačným jednotkám dochádza k rovnomernému šíreniu chladu. V prevádzkovom režime chladenia teplý vzduch stúpa nahor, kde dosiahne chladiaci strop, postupne sa ochladzuje a následne začne klesať do priestoru miestnosti bez nežiadúcich prievanových efektov, vírenie prachu a hlučnosti.

Zdravé: Užívatelia nie sú vystavení problémom s nevyčistenou a zle nastavenou klimatizáciou.

Tiché: Vytvára príjemné prostredie s pocitom nerušeného prírodného ticha.

Úsporné: Vďaka nízkej zotrvačnosti je skvelým riešením pre nízkoenergetické a pasívne domy.

Komfortné: Plošné chladenie bez nepríjemného prievanu a hluku prispieva k zlepšeniu koncentrácie, pracovného výkonu a pohody.

Systémové komponenty IVARCLIMA

Sadrokartónové panely

Základným inštalačným prvkom systému sálavého stropného chladenia / vykurovania IVARCLIMA sú sadrokartónové stropné panely, dodávané v dvoch vyhotoveniach a lisovacie fitingy.

Panely typového označenia IVAR.ECO-CLIMA sú vyrobené zo sadrokartónovej dosky s hrúbkou 15 mm, spojenej s expandovanou polystyrénovou izoláciou EPS 100 s hrúbkou 30 mm, a v nej špirálovito inštalovanou polyetylénovou rúrkou PE-RT s difúznou kyslíkovou bariérou. Určené sú pre inštalácie v miestnostiach so zníženým inštalačným priestorom, do falošných stropov, obkladov stien alebo zmiešaných inštalácií strop / stena.  dispozícii sú v niekoľkých rozmerových vyhotoveniach pre optimálnu inštaláciu, ktorá je možná iba v priestoroch s maximálnou relatívnou vlhkosťou nižšou ako 65 % a teplotou +20 °C. Možnou alternatívou je potom vyhotovenie sadrokartónových stropných panelov pod typovým označením IVAR.HYDROFIRE-CLIMA s pridaným skleneným vláknom a zvýšenou požiarnou a vlhkostnou odolnosťou. Sú vhodné na inštaláciu v priestoroch s vysokou vlhkosťou, ako sú napríklad kúpeľne, bazény alebo wellness. Inštalácia je možná pri maximálnej relatívnej vlhkosti do 75 % v priebehu 24 hodín a teplote +20 °C.

Lisovací fitinky

Nevyhnutnou súčasťou väčšiny systémov, a nie je to inak ani pri systéme IVARCLIMA, sú lisovacie fitingy, dodávané pod typovým označením IVAR.PPSU IC.

Nevyhnutnou súčasťou väčšiny systémov, a nie je to inak ani pri systéme IVARCLIMA, sú lisovacie fitingy, dodávané pod typovým označením IVAR.PPSU IC. Telá lisovacích fitingov sú vyrobené z plastu PPSU alebo z ušľachtilej ocele. Lisovacie fitingy umožňujú vzájomné prepojenie chrbticového rozvodu realizovaného z polyetylénového potrubia s rozmerom 20×2 mm, s výstupným pripojovacím potrubím sálavých stropných panelov, s pripojovacím rozmerom 10×1,3 mm.

Potrubie

Hydraulické zapojenie jednotlivých panelov sálavého stropného chladenia / vykurovania sa realizuje na chrbticový rozvod z polyetylénového potrubia IVAR.PE-Xa RCR / RCB s rozmerom 20×2 mm, vybaveného tepelne izolačným plášťom z polyuretánovej peny pokrytej ochranným filmom, za využitia lisovacích fitingov IVAR.PPSU IC alebo s pripojením priamo na distribučný rozdeľovač.

Realizácia systému sálavého stropného chladenia / vykurovania IVARCLIMA predpokladá využitie ďalšieho inštalačného príslušenstva, ako je tepelná izolácia lisovacích fitingov, nástroje pre expandovanie rúrok, expandéry pre polyetylénové rúrky alebo fixačné nástroje objímok fitingov IVAR.PPSU IC.

Európska kvalita

Všetky produkty systému IVARTRIO sú špičkovej európskej kvality, na ktorú sa môžete spoľahnúť.

Odborné poradenstvo

Ponúkame odborné poradenstvo ku všetkým produktom z našej ponuky.

Ucelená ponuka

Široká, ucelená a roky overená ponuka výrobkov výhradne európskych dodávateľov.

Inštalácia systému IVARCLIMA

Vzhľadom k suchému spôsobu inštalácie na princípe zavesených stropných podhľadov vo vnútri budov je inštalácia veľmi rýchla a jednoduchá, to však za predpokladu, že je spracovaná zodpovedajúca technická a projektová dokumentácia autorizovaným projektantom chladenia / vykurovania. Podobne, ako pri iných systémoch, majú aj systémy chladenia niektoré nevýhody alebo obmedzenia. Chladiacimi stropmi napr. nie je možné odvádzať vlhkosť, a preto musí byť v prípade návrhu riešená kombinácia zapojenia sálavého stropného chladenia, centrálnej vzduchotechniky alebo odvlhčovačov.

Ďalším rizikom je nebezpečenstvo vzniku kondenzácie vodných pár na povrchu sálavého stropného chladenia, ktoré musí byť riešené minimálnou teplotou nábehovej vody do systému tak, aby bola vždy zaistená teplota chladiacej plochy nad teplotou rosného bodu. V obytných budovách je teplota rosného bodu okolo +16 °C. Trvalé zaistenie teploty nad rosným bodom na seba viaže opäť ďalšie výhody a nevýhody, ako je obmedzený chladiaci výkon z 1 m2 aktívnej plochy, a to maximálne 80 W/m2. Naopak výhodou je zníženie spotreby energie a možnosti využitia alternatívnych zdrojov chladu.

Inštalácia systému IVARCLIMA

Vzhľadom k suchému spôsobu inštalácie na princípe zavesených stropných podhľadov vo vnútri budov je inštalácia veľmi rýchla a jednoduchá, to však za predpokladu, že je spracovaná zodpovedajúca technická a projektová dokumentácia autorizovaným projektantom chladenia / vykurovania. Podobne, ako pri iných systémoch, majú aj systémy chladenia niektoré nevýhody alebo obmedzenia. Chladiacimi stropmi napr. nie je možné odvádzať vlhkosť, a preto musí byť v prípade návrhu riešená kombinácia zapojenia sálavého stropného chladenia, centrálnej vzduchotechniky alebo odvlhčovačov.

Ďalším rizikom je nebezpečenstvo vzniku kondenzácie vodných pár na povrchu sálavého stropného chladenia, ktoré musí byť riešené minimálnou teplotou nábehovej vody do systému tak, aby bola vždy zaistená teplota chladiacej plochy nad teplotou rosného bodu. V obytných budovách je teplota rosného bodu okolo +16 °C. Trvalé zaistenie teploty nad rosným bodom na seba viaže opäť ďalšie výhody a nevýhody, ako je obmedzený chladiaci výkon z 1 m2 aktívnej plochy, a to maximálne 80 W/m2. Naopak výhodou je zníženie spotreby energie a možnosti využitia alternatívnych zdrojov chladu.

Užitočné zdroje

Často pokladané otázky

Systém sálavého stropného chladenia IVARCLIMA má svoje nespochybniteľné výhody. Jednou z najvýznamnejších je princíp šírenia chladu, kedy dochádza k jeho rovnomernému šíreniu v celej ploche stropu. Teplý vzduch na základe fyzikálnych vlastností stúpa nahor, kde dosiahne chladiaci sadrokartónový strop, dochádza k jeho postupnému ochladeniu a následnému poklesu smerom dolu k podlahe. V priebehu prevádzkového režimu chladenia nedochádza k prievanovému efektu ako je to napr. pri klasických splitových klimatizačných jednotkách, ktoré sú častou príčinou prechladnutia či iných zdravotných problémov. Ďalšími výhodami je nulová hlučnosť a čistota interiérov bez vírenia prachu.

Minimálny stavebný priestor pre inštaláciu chladiaceho sadrokartónového stropu IVARCLIMA je závislý od typu použitého systému, či sa jedná o systém sadrokartónových panelov IVAR.ECO-CLIMA alternatívne IVAR.HYDROFIRE-CLIMA alebo systém ocelových panelov pre komerčné priestory typového vyhotovenia IVAR.EASY-TEC. Pokiaľ sa inštalácia realizuje v systéme sadrokartónových panelov je minimálny priestor pre inštaláciu 99 mm. Pri systéme ocelových panelov je to potom minimálne 140 mm.

Systém sálavého stropného chladenia / vykurovania IVARCLIMA predstavuje inovatívny systém, využívajúci jednu dostatočnú veľkú plochu pre výmenu tepla s teplotou média oveľa nižšiu v porovnaní s tradičnými systémami. Pri chladení sa teplota média pohybuje v rozsahu od +16 °C do +20 °C tj. nad rosným bodom, pri vykurovaní potom od +27 °C do +35 °C.

Maximálny chladiaci výkon z 1 m2 je ovplyvnený teplotou média nad rosným bodom, čo je určitá nevýhoda alebo respektíve obmedzenie týchto systémov, ale aj tak je možné získať okolo 80 W/ m2.

Áno sú, ale je to vec len autorizovaného projektanta chladenia / vykurovania, aby ich pri projekčnom návrhu zohľadnil. Pre obmedzenie tvorby kondenzácie na povrchu sadrokartónového stropu je bezpodmienečne nutná kontrola teploty rosného bodu v chladených priestoroch. Prekročenie rosného bodu a kondenzácie vlhkých pár na povrchu celého systému stropného chladenia. Ďalším dôležitým faktom, ktorý treba spomenúť je, že chladiacim stropom nie je možné odvádzať vlhkosť, a preto musí byť v prípade potreby riešená kombinácia zapojenia sálavého stropného chladenia, centrálnej vzduchotechniky alebo odvhlčovačov.

Vzhľadom na suchý proces inštalácie, na princípe závesných sadrokartónových dosiek, sa využívajú štandardné kovové konštrukcie a kotviaca technika výrobcu Knauf. Inštalácia nosnej kovovej konštrukcie, navrhnutej podľa vopred spracovanej schémy, je veľmi rýchla a jednoduchá, ale je potrebné mať na pamäti, že realizácia celého systému IVARCLIMA vyžaduje prítomnosť dvoch remeselných oborov, sadrokartonárov a kúrenárov. Sadrokartonár realizuje nosnú oceľovú konštrukciu a pripevnenie sadrokartónových panelov, kúrenár potom pokládku a upevnenie chrbticového prívodného a vratného potrubia, s pripojením jednotlivých obvodov panelov.

Z nášho pohľadu je ideálnym zdrojom chladu a tepla tepelné čerpadlo, hlavne tepelné čerpadlo typového vyhotovenia zem / voda s funkciou pasívneho chladenia. V týchto prípadoch inštalácie sa jedná o najefektívnejšie a najekonomickejšie využitie jedného zdroja pre dva prevádzkové režimy, a to ako pre režim chladenia, tak aj pre režim vykurovania. V ponuke spoločnosti IVAR CS sú špičkové tepelné čerpadlá švédskeho výrobcu – spoločnosti Thermia, ktorá spĺňa požiadavky najnáročnejších klientov.

Kontaktujte nás

Všetky kontakty nájdete prehľadne na jednom mieste.

Pozrite sa na články

Články týkajúce sa produktov IVARTRIO na jednom mieste.

Súbory na stiahnutie

Zaujíma Vás podlahové vykurovanie? Stiahnite si materiály, ktoré sme pripravili.

Výrobca nenesie zodpovednosť za eventuálne chyby alebo nepresnosti v obsahu tohto katalógu a vyhradzuje si právo uplatniť na svoje výrobky kedykoľvek a bez upozornenia všetky nevyhnutné úpravy podľa technických alebo obchodných požiadaviek. Fotografie sú ilustračné. Aktuálne ceny nájdete vždy na www.ivarsk.sk.

Výrobca nenesie zodpovednosť za eventuálne chyby alebo nepresnosti v obsahu tohto katalógu a vyhradzuje si právo uplatniť na svoje výrobky kedykoľvek a bez upozornenia všetky nevyhnutné úpravy podľa technických alebo obchodných požiadaviek. Fotografie sú ilustračné. Aktuálne ceny nájdete vždy na www.ivarsk.sk.