Suchý systém podlahové vytápění

Podlahové vytápění bez nadměrného zatížení, vlhkosti, betonové mazaniny a s nízkou konstrukční výškou. Teplo bez komplikací.

Rekonstruujete objekt, kde není možné instalovat klasické podlahové topení? Seznamte se s IVAR.RENOVA

Díky sádrovláknitým deskám o celkové tloušťce 25 mm nahrazující betonáž, si můžete příjemné teplo od podlahy dopřát i vy! Suchý systém IVAR.RENOVA umožňuje celkovou konstrukční výšku 50 mm bez nadměrné vlhkosti a zatížení.

0 %

Úspora výšky při instalaci IVAR.RENOVA oproti klasickému podlahovému topení

Výhody suchého podlahového vytápění

Umožňuje celkovou konstrukční výšku jen 50 mm

Nízká váha předchází neúměrnému zatížení konstrukcí stropů

Bez nežádoucí vlhkosti při instalaci

Podlahové vytápění šetří provozní náklady.

Není vidět a nezabírá žádný užitný prostor v místnosti.

Efektivní rovnoměrné šíření tepla od podlahy.

0 °C

Vytápění na nižší teplotu v prostoru při zachování stejného pocitu tepelné pohody

Kompaktní řešení ponechávající výhody podlahového vytápění

Oproti běžnému způsobu vytápění otopnými tělesy se teplo šíří v celé ploše podlahy rovnoměrně směrem vzhůru s minimálním teplotním rozdílem. Využitím tohoto procesu sálání lze udržovat teplotu ve vytápěném prostoru o 2 až 3 °C nižší a to při stejném pocitu tepelné pohody.

Proč je pobyt v prostorech s podlahovým vytápěním
příjemnější, přirozenější a zdravější?
 

Výrazná eliminace víření prachu je ideální volbou pro alergiky a astmatiky 

Přirozené udržování vlhkosti bez kondenzace par výrazně snižuje možnost vzniku stěnových plísní apod.

Estetická čistota interiéru bez viditelných rozvodů nebo tepelných zdrojů

IVAR CS podlahové vytápění ilustrace, nevýhody radiátorového topení

Klasický způsob vytápění

Při vytápění klasickými otopnými tělesy dochází k velkým tepelným ztrátám skrze střechu a okna. Úroveň očí: v blízkosti otopného tělesa je cítit teplý závan vzduchu přičemž dále od otopného tělesa je vzduch studený. Teplo stoupá z otopného tělesa ke stropu, podlaha je studená. 

Vysvětlivky teplot schématu

14 °C

16 °C

20 °C

21 °C

24 °C

14 °C

16 °C

20 °C

21 °C

24 °C

IVAR CS podlahové vytápění ilustrace

Podlahové vytápění

Úroveň očí: stejný teplotní komfort v různých částech místnosti. Podlaha je díky podlahovému vytápění příjemně zahřátá.  

Vysvětlivky teplot schématu

21 °C

20 °C

16 °C

21 °C

20 °C

16 °C

Systémové komponenty IVARTRIO

Rozdělovací
a mísicí sestavy

Jedním ze základních a nezbytných systémových prvků při instalaci teplovodního podlahového vytápění pro zaručení 100% funkčnosti systému jsou rozdělovací a mísicí sestavy, jejichž volba je závislá na způsobu přípravy otopné vody.

IVARTRIO Nesměšná rozdělovací sestava typového provedení IVAR.CS 553 VP

Jedním ze základních a nezbytných systémových prvků při instalaci teplovodního podlahového vytápění pro zaručení 100% funkčnosti systému jsou rozdělovací a mísicí sestavy, jejichž volba je závislá na způsobu přípravy otopné vody. Prioritně je potřeba si ujasnit, jaký zdroj otopné vody bude preferován, a jakými funkcemi má být tato rozdělovací sestava vybavena. Nízkoteplotní zdroje, jako jsou tepelná čerpadla, kondenzační plynové kotle, dvouokruhové kondenzační plynové kotle, volbu rozdělovací sestavy zjednodušují, a také zlevňují. V případech, kdy zdroj zabezpečuje teplotu otopné vody na teplotu předem definovanou ve zpracované projektové dokumentaci, volíme tzv. nesměšovanou rozdělovací sestavu typového provedení IVAR.CS 553 VP.

V případech, kdy zdroj otopné vody není vybaven vhodnou regulací, směšovacím ventilem, nebo kdy se jedná o propojení více zdrojů otopné vody, je pak jedinou volbou mísicí sestava IVAR.UNIMIX. Jedná se o technicky naprosto dokonalou mísicí sestavu se sofistikovaným technickým řešením přípravy otopné vody, eliminující všeobecně známé problémy mísicích sestav pracujících na principu přimíchávání. Mísicí sestava IVAR.UNIMIX pracuje na principu 3cestného směšovacího ventilu ovládaného v základním provedení termostatickou hlavicí s oddělením ponorným teplotním čidlem a rozsahem nastavení teploty mísené otopné vody od +30 °C do +50 °C. Další alternativou v přípravě otopné vody je možnost nahrazení této termostatické hlavice elektrickým axiálním pohonem IVAR.UNIMIX SSA 31 ovládaným modulárně ekvitermní regulací. Tímto jednoduchým řešením pak lze z mísicí sestavy vytvořit ekvitermní mísicí sestavu regulující teplotu otopné vody v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách.

Systémové tepelně izolační desky

Desky splňují požadavek nejenom tepelné izolace, ale svojí konstrukcí i požadavek pro rychlou a snadnou instalaci teplosměnných lamel.

Systémové tepelně izolační desky IVAR.TR 01-RENOVA jsou vyrobeny z expandovaného polystyrenu a splňují požadavek nejenom tepelné izolace, ale svojí konstrukcí i požadavek pro rychlou a snadnou instalaci teplosměnných lamel. Speciálně tvarované drážky umožňují instalaci teplosměnných lamel a následnou instalaci otopných smyček realizovaných z potrubí ALPEX v rozměru 16 × 2 mm. Dodávají se v celkové tloušťce 25 mm s variabilní osovou vzdáleností potrubí 167 / 250 / 300 mm.

Teplosměnné lamely

Jejich funkcí je přenos tepla z povrhu trubky přes teplosměnnou lamelu do sádrovláknité desky. Profil teplosměnné lamely zajišťuje co možná největší kontakt, jak s trubkou, tak i se sádrovláknitou deskou a maximálně možný přenos tepla.

Vzhledem ke konstrukci a tepelně izolačním vlastnostem systémové tepelně izolační desky není možné zabezpečit dokonalý přenos tepla z povrchu trubky do vytápěného prostoru, je potřeba instalovat teplosměnné lamely IVAR.TR 02-RENOVA.

Jejich funkcí je přenos tepla z povrhu trubky přes teplosměnnou lamelu do sádrovláknité desky. Profil teplosměnné lamely zajišťuje co možná největší kontakt, jak s trubkou, tak i se sádrovláknitou deskou a maximálně možný přenos tepla. Lamely se dodávají v jednom rozměru pro potrubí ALPEX 16 x 2 mm, v délce 1000 mm, šířce 120 mm a s perforací po 250 mm pro snadné odlomení.

Potrubí

Potrubí je nezbytná a s vysokými požadavky na kvalitu velmi důležitá součást suchého systému teplovodního podlahového vytápění. 3-vrstvé potrubí ALPEX zaručuje vysoké provozní parametry.

Potrubí je nezbytná a s vysokými požadavky na kvalitu velmi důležitá součást suchého systému teplovodního podlahového vytápění. Při instalaci suchého systému teplovodního podlahového vytápění IVAR.RENOVA se používá vícevrstvé kompozitní potrubí IVAR.ALPEX v rozměru 16 × 2 mm tvořené třemi vrstvami materiálu, vnější a vnitřní vrstvy z polyetylénu a prostřední nosné vrstvy z pružného jádra, kterým je stykově podélně svařená hliníková vrstva. Pružné hliníkové jádro zabezpečuje tvarovou stálost trubky v ohybu a zaručuje 100% těsnost proti difuzi molekul kyslíku do otopného systému. Tyto 3 vrstvy jsou vzájemně spojené speciální adhezní vrstvou, a tvoří tak velmi kvalitní vícevrstvou trubku ALPEX s vysokými provozními parametry.

Evropská kvalita

Všechny produkty systému IVARTRIO jsou špičkové evropské kvality, na kterou se můžete spolehnout.

Záruka 10 let

Při použití uceleného systému IVARTRIO poskytujeme záruku 10 let.

Ucelená nabídka

Široká, ucelená a roky ověřená nabídka výrobků výhradně evropských dodavatelů.

Instalace suchého systému podlahového vytápění

U tohoto systému je nahrazen mokrý proces betonáže pokládkou sádrovláknitých desek v celkové tloušťce 25 mm, kdy jsou na sebe lepené dvě vrstvy, každá o tloušťce 12,5 mm.

Neoddělitelnou a neoddiskutovatelnou součástí suchého systému teplovodního podlahového vytápění IVAR.RENOVA jsou kromě systémových tepelně izolačních desek i teplosměnné lamely. Tyto teplosměnné lamely se instalují do systémových tepelně izolačních desek před samotnou realizací otopných smyček, a to v celé trase přímého vedení trubek. Následně je do těchto teplosměnných lamel instalována otopná smyčka. Provozní funkcí teplosměnných lamel je zabezpečení potřebného přenosu tepla z povrchu trubky přes teplosměnnou lamelu do sádrovláknité desky a následně do vytápěného prostoru.

Instalace suchého systému podlahového vytápění

U tohoto systému je nahrazen mokrý proces betonáže pokládkou sádrovláknitých desek v celkové tloušťce 25 mm, kdy jsou na sebe lepené dvě vrstvy, každá o tloušťce 12,5 mm.

Neoddělitelnou a neoddiskutovatelnou součástí suchého systému teplovodního podlahového vytápění IVAR.RENOVA jsou kromě systémových tepelně izolačních desek i teplosměnné lamely. Tyto teplosměnné lamely se instalují do systémových tepelně izolačních desek před samotnou realizací otopných smyček, a to v celé trase přímého vedení trubek. Následně je do těchto teplosměnných lamel instalována otopná smyčka. Provozní funkcí teplosměnných lamel je zabezpečení potřebného přenosu tepla z povrchu trubky přes teplosměnnou lamelu do sádrovláknité desky a následně do vytápěného prostoru.

Užitečné zdroje

Často kladené otázky

Teplovodní podlahové vytápění systému IVARTRIO patří dlouhodobě mezi nejžádanější a ve spojení s nízkoteplotními zdroji i nejprogresivnější způsob vytápění. Jedná se o nízkoteplotní, ekonomicky úsporný, zdravotně nezávadný a esteticky nerušivý otopný systém. Ekonomii provozu teplovodního podlahového vytápění lze významným způsobem pozitivně ovlivnit kombinací s nízkoteplotními zdroji, jako jsou např. švédská tepelná čerpadla THERMIA. Využitím procesu sálání v celé velké podlahové ploše lze udržovat teplotu ve vytápěném prostoru o 2 až 3 °C nižší oproti stejné místnosti, ale vytápěné klasickým radiátorovým systémem. U procesu sálání se pak předpokládá roční úspora energií okolo 10 až 13 %. Nezanedbatelnou výhodou teplovodního podlahového vytápění je i estetika a čistota interiérů bez viditelných rozvodů nebo zdrojů tepla.

Samozřejmě ano, společnost IVAR CS staví nejenom na prověřené kvalitě evropských výrobců, ale i na určité nadhodnotě prodeje, jako je profesionální poradenský servis. Naše know-how budované více jak 29 let zhodnocuje bohaté zkušenosti z praxe a investorovi poskytuje profesionální a objektivní poradenský servis garantující provozní spolehlivost, 100% funkčnost a dlouhodobou životnost systému teplovodního podlahového vytápění. V případě dotazů nebo konzultací k systému teplovodního podlahového vytápění se můžete obracet na obchodně-technické zástupce nebo technické manažery společnosti IVAR CS.

Ano, samozřejmě. Odborná školení pro realizační firmy jsou námi, jako dodavatelem systému IVARTRIO, důrazně doporučována a realizována zdarma ve školicích střediscích v Podhořanech u Kralup nad Vltavou a v Jablonci n. N. Po dohodě s příslušným obchodně-technickým zástupcem je možná realizace školení po celé České republice. Na základě uskutečněného školení obdrží každý účastník „Osvědčení o tom, že absolvoval odborné školení zaměřené na instalaci systému IVARTRIO. Takovéto „Osvědčení může pak být pro investora určitou zárukou odbornosti, že vybraná realizační firma projevuje zájem o své vlastní sebevzdělávání a jde, jak se říká, s dobou.

Teplovodní podlahové vytápění, jako nízkoteplotní otopný systém, využívá pro dosažení požadované teploty v prostoru otopnou vodu o teplotě nižší než klasické systémy radiátorové. Při přenosu tepla do prostoru je využíván fyzikální proces sálání, při kterém se energie šíří do prostoru ve formě elektromagnetického záření, prostřednictvím naakumulované topné desky. Další nespornou výhodou teplovodního podlahového vytápění je, že zabezpečuje rovnoměrné rozložení teploty po celé ploše místnosti a v celém prostoru.

Ideální skladba pro instalaci teplovodního podlahového vytápění je taková, která zabezpečí dostatečnou tepelnou izolaci ve vztahu k podsklepené nebo nepodsklepené místnosti, pevnostní fixaci topných trubek a stabilitu betonové desky. Vliv na výškovou skladbu teplovodního podlahového vytápění má i typ betonové mazaniny. V případě, kdy je použita klasická betonová mazanina s přísadou plastifikátoru IVAR.PL 10 je doporučená minimální tloušťka nad topnou trubkou 50 mm, v případě použití samonivelační směsi anhydrit je pak minimální tloušťka nad topnou trubkou 35 mm. Za ideální konstrukční výšku pro instalaci teplovodního podlahového vytápění lze považovat prostor v rozmezí od 150 do 200 mm.

Velkou! Je nutné si uvědomit, že kvalitní tepelně izolační systémová deska a potrubí jsou dva velmi důležité, ne-li nejdůležitější komponenty systému, které jsou po provedení betonáže již nepřístupné bez toho, aniž by byla podlahová konstrukce podrobena destrukci. Podcenění kvalitní tepelné izolace může mít v průběhu doby za následek pokles (sesedání) betonové desky v místech velkého zatížení nebo její nestabilitu způsobující chvění a riziko prasknutí, což je pro systém teplovodního podlahového vytápění absolutně nepřijatelné. Registrujeme mnoho případů, kdy byla snaha ušetřit, ať už ze strany realizační firmy nebo investora, za každou cenu bez ohledu na kvalitu instalovaného materiálu. Takovéto případy pak často končí následným vykopáním a rekonstrukcí celého otopného systému. Proto doporučujeme volit některou za systémových desek z naší nabídky rakouského výrobce společnosti HIRSCH.

Vícevrstvé trubky IVAR.ALPEX s hliníkovou vrstvou a plastové trubky IVAR.PE-X s kyslíkovou bariérou německého výrobce FRÄNKISCHE jsou testovány podle národních a evropských norem, které vyžadují testování výrobků za extrémních podmínek, jako je vysoká teplota a tlak. S dosaženými výsledky je životnost potrubí určena výpočtem podle standardizovaných a mezinárodně uznávaných metod. U vícevrstvých trubek IVAR.ALPEX s hliníkovou vrstvou a plastových IVAR.PE-X lze předpokládat minimální životnost 50 let v závislosti na provozních parametrech systému.

Stále častěji se při instalacích teplovodního podlahového vytápění setkáváme s nevhodně zvolenými a následně použitými typy mísicích sestav, které mají zabezpečit odpovídající teplotní regulaci otopné vody podlahového vytápění. Především se jedná o mísicí sestavy ve vztahu k různým typům nízkoteplotních zdrojů, jako jsou v současné době např. švédská tepelná čerpadla THERMIA. Jaká mísicí sestava pro podlahové vytápění je ta správná? Jedinou v současné době použitelnou mísicí sestavou pro teplovodní podlahové vytápění v případě nízkoteplotního zdroje je IVAR.UNIMIX. Tato mísicí sestava principiálně zcela novým sofistikovaným způsobem řeší přípravu otopné vody pro systémy teplovodního podlahového vytápění. Mísicí sestava IVAR.UNIMIX má i řadu dalších výhod, z kterých bych jmenoval např. univerzálnost použití v kombinaci i s vysokoteplotními zdroji vytápění, rychlost natápění betonové desky, možnosti přípravy otopné vody modulárně a další.

Při použití uceleného systému IVARTRIO, v rámci kterého jsou nabízeny rozvody z vícevrstvého potrubí ALPEX k otopným tělesům, sanitární rozvody a teplovodní podlahové vytápění, je poskytována záruka po dobu 10 let na použitý materiál. Poskytnutá záruka je pochopitelně podmíněna použitím uceleného systému bez možnosti kombinace s výrobky jiných výrobců, dodržením maximálních provozních parametrů, zásad instalace, přepravy a skladování.

Ze zdravotního hlediska se rozvrstvení tepla v celé ploše interiéru blíží téměř ideálnímu stavu pro lidský organismus. V provozním režimu je výrazně eliminováno víření prachu, což ocení zejména alergici a astmatici. Přirozeným udržováním vlhkosti bez následné kondenzace par se výrazně snižuje možnost vzniku stěnových plísní apod. Nedodržení stanovených teplotních (hygienických) limitů teplovodního podlahového vytápění uvedených v ČSN EN 1264-1 ÷ 4 může za určitých okolností způsobit problémy osobám vyskytujícím se v prostoru. Především se jedná o problémy s krevním oběhem. Základním předpokladem pro bezvadně fungující a zdravotně nezávadné teplovodní podlahové vytápění, provozované v příslušných teplotních limitech nejenom otopné vody, ale i nášlapné vrstvy, je kvalitní projektová dokumentace zpracovaná autorizovaným projektantem vytápění. Za žádných okolností by neměla teplota otopné vody překročit hodnotu 45 °Cteplota nášlapné vrstvy v prostorách s trvalým pobytem osob 29 °C.

Kontaktujte nás

Všechny kontakty najdete přehledně na jednom místě.

Podívejte se na články

Články týkající se produktů IVARTRIO na jednom místě.

Soubory ke stažení

Zajímá vás podlahové vytápění? Stáhněte si materiály, které jsme připravili.

Aby byla skutečně zabezpečena nezávadnost systému z hlediska zdravotních a fyziologických aspektů, je nutné zmínit maximálně přípustné povrchové teploty daných místností, dle účelu využití. Obytná zóna max. +29 °C, okrajové a přilehlé prostory max. +33 °C, koupelny, bazény, sauny max. +35 °C. Při dodržení všech technických a hygienických parametrů daných normou ČSN EN 1264 z něj uvedené výhody právem dělají nejoblíbenější otopný systém.

Výrobce nenese odpovědnost za eventuální chyby nebo nepřesnosti v obsahu tohoto katalogu a vyhrazuje si právo uplatnit na své výrobky kdykoliv a bez upozornění všechny nezbytné úpravy dle technických nebo obchodních požadavků. Fotografie jsou ilustrační. Aktuální ceny najdete vždy na www.ivarcs.cz.

Aby byla skutečně zabezpečena nezávadnost systému z hlediska zdravotních a fyziologických aspektů, je nutné zmínit maximálně přípustné povrchové teploty daných místností, dle účelu využití. Obytná zóna max. +29 °C, okrajové a přilehlé prostory max. +33 °C, koupelny, bazény, sauny max. +35 °C. Při dodržení všech technických a hygienických parametrů daných normou ČSN EN 1264 z něj uvedené výhody právem dělají nejoblíbenější otopný systém.

Výrobce nenese odpovědnost za eventuální chyby nebo nepřesnosti v obsahu tohoto katalogu a vyhrazuje si právo uplatnit na své výrobky kdykoliv a bez upozornění všechny nezbytné úpravy dle technických nebo obchodních požadavků. Fotografie jsou ilustrační. Aktuální ceny najdete vždy na www.ivarcs.cz.