Často pokladané otázky

Pripravili sme pre Vás najčastejšie otázky, ktoré Vás zaujímajú. Nenašli ste odpoveď na tu svoju? Napíšte nám, radi odpovieme.

Teplovodné podlahové vykurovanie systému IVARTRIO patrí dlhodobo medzi najžiadanejšie a v spojení s nízkoteplotnými zdrojmi aj najprogresívnejšie spôsoby vykurovania. Jedná sa o nízkoteplotný, ekonomicky úsporný, zdravotne nezávadný a esteticky nerušivý vykurovací systém. Ekonómiu prevádzky teplovodného podlahového vykurovania je možné významným spôsobom pozitívne ovplyvniť kombináciou s nízkoteplotnými zdrojmi, ako sú napr. švédske tepelné čerpadlá THERMIA. Využitím procesu sálania v celej veľkej podlahovej ploche je možné udržiavať teplotu vo vykurovanom priestore o 2 až 3 °C nižšiu oproti rovnakej miestnosti, ale vykurovanej klasickým radiátorovým systémom. Pri procese sálania sa potom predpokladá ročná úspora energií okolo 10 až 13 %. Nezanedbateľnou výhodou teplovodného podlahového vykurovania je i estetika a čistota interiérov bez viditeľných rozvodov alebo zdrojov tepla.

Samozrejme áno, spoločnosť IVAR CS stavila nie len na overenú kvalitu európskych výrobcov, ale aj na určitú nadhodnotu predaja, ako je profesionálny poradenský servis. Naše know-how budované viac ako 29 rokov zhodnocuje bohaté skúsenosti z praxe a investorovi poskytuje profesionálny a objektívny poradenský servis, garantujúci prevádzkovú spoľahlivosť, 100% funkčnosť a dlhodobú životnosť systému teplovodného podlahového vykurovania. V prípade dotazov alebo konzultácie k systému teplovodného podlahového vykurovania sa môžete obrátiť na obchodno-technických zástupcov alebo technických manažérov spoločnosti IVAR CS.

Áno, samozrejme. Odborné školenia pre realizačné firmy sú nami, ako dodávateľom systému IVARTRIO, dôrazne odporúčané a realizované zadarmo v školiacich strediskách v Podhořanoch pri Kralupoch nad Vltavou a v Jablonci n. N. Na Slovensku prebiehajú školenia v kanceláriách IVAR SK, teda v Turej Lúke a v Nových Zámkoch. V ostatnom čase boli taktiež organizované školenia online formou, prostredníctvom platformy MS TEAMS. Po dohode s príslušným obchodno-technickým zástupcom je možná realizácia školení po celej Českej republike. Na základe uskutočneného školenia obdrží každý účastník „Osvedčenie” o tom, že absolvoval odborné školenie zamerané na inštaláciu systému IVARTRIO. Takéto „Osvedčenie” môže potom byť pre investora určitou zárukou odbornosti, že vybraná realizačná firma prejavuje záujem o svoje vlastné sebevzdelávanie a ide, ako sa povie, s dobou.

Teplovodné podlahové vykurovanie, ako nízkoteplotný vykurovací systém, využíva pre dosiahnutie požadovanej teploty v priestore vykurovaciu vodu s teplotou nižšou ako klasické systémy radiátorové. Pri prenose tepla do priestoru je využívaný fyzikálny proces sálania, pri ktorom sa energia šíri do priestoru vo forme elektromagnetického žiarenia, prostredníctvom naakumulovanej vykurovacej dosky. Ďalšou nespornou výhodou teplovodného podlahového vykurovania je, že zabezpečuje rovnomerné rozloženie teploty po celej ploche miestnosti a v celom priestore.

Ideálna skladba pre inštaláciu teplovodného podlahového vykurovania je taká, ktorá zabezpečí dostatočnú tepelnú izoláciu vo vzťahu k podpivničenej alebo nepodpivničenej miestnosti, pevnostnú fixáciu vykurovacích rúrok a stabilitu betónovej dosky. Vplyv na výškovú skladbu teplovodného podlahového vykurovania má aj typ betónovej mazaniny. V prípade, kedy je použitá klasická betónová mazanina s prísadou plastifikátoru IVAR.PL 10 je odporúčaná minimálna hrúbka nad vykurovacou rúrkou 50 mm, v prípade použitia samonivelačnej zmesi anhydrit je potom minimálna hrúbka nad vykurovacou rúrkou 35 mm. Za ideálnu konštrukčnú výšku pre inštaláciu teplovodného podlahového vykurovania je možné považovať priestor v rozmedzí od 150 do 200 mm.

Veľkú! Je nutné si uvedomiť, že kvalitná tepelne izolačná systémová doska a potrubie sú dva veľmi dôležité, ak nie aj najdôležitejšie komponenty systému, ktoré sú po vykonaní betonáže už neprístupné bez toho, aby bola podlahová konštrukcia podrobená deštrukcii. Podcenenie kvalitnej tepelnej izolácie môže mať v priebehu doby za následok pokles (zosadnutie) betónovej dosky v miestach veľkého zaťaženia alebo jej nestabilitu, spôsobujúcu chvenie a riziko prasknutia, čo je pre systém teplovodného podlahového vykurovania absolútne neprijateľné. Registrujeme veľa prípadov, kedy bola snaha ušetriť, či už zo strany realizačnej firmy alebo investora, za každú cenu bez ohľadu na kvalitu inštalovaného materiálu. Takéto prípady potom často končia následným vykopaním a rekonštrukciou celého vykurovacieho systému. Preto odporúčame zvoliť niektorú zo systémových dosiek z našej ponuky rakúskeho výrobcu – spoločnosti HIRSCH.

Viacvrstvové rúrky IVAR.ALPEX s hliníkovou vrstvou a plastové rúrky IVAR.PE-X s kyslíkovou bariérou nemeckého výrobcu FRÄNKISCHE sú testované podľa národných a európskych noriem, ktoré vyžadujú testovanie výrobkov za extrémnych podmienok, ako je vysoká teplota a tlak. S dosiahnutými výsledkami je životnosť potrubia určená výpočtom podľa štandardizovaných a medzinárodne uznávaných metód. Pri viacvrstvových rúrkach IVAR.ALPEX s hliníkovou vrstvou a plastových IVAR.PE-X je možné predpokladať minimálnu životnosť 50 rokov v závislosti od prevádzkových parametrov systému.

Stále častejšie sa pri inštaláciách teplovodného podlahového vykurovania stretávame s nevhodne zvolenými a následne použitými typmi zmiešavacích zostáv, ktoré majú zabezpečiť zodpovedajúcu teplotnú reguláciu vykurovacej vody podlahového vykurovanie. Predovšetkým sa jedná o zmiešavacie zostavy vo vzťahu k rôznym typom nízkoteplotných zdrojov, ako sú v súčasnej dobe napr. švédske tepelné čerpadlá THERMIA. Aká zmiešavacia zostava pre podlahové vykurovanie je tá správna? Jedinou v súčasnej dobe použiteľnou zmiešavacou zostavou pre teplovodné podlahové vykurovanie v prípade nízkoteplotného zdroja je IVAR.UNIMIX. Táto zmiešavacia zostava principiálne úplne novým sofistikovaným spôsobom rieši prípravu vykurovacej vody pre systémy teplovodného podlahového vykurovania. Zmiešavacia zostava IVAR.UNIMIX má i rad ďalších výhod, z ktorých by som vymenoval napr. univerzálnosť použitia v kombinácii i s vysokoteplotnými zdrojmi vykurovania, rýchlosť nahrievania betónovej dosky, možnosti prípravy vykurovacej vody modulárne a ďalšie.

Pri použití uceleného systému IVARTRIO, v rámci ktorého sú ponúkané rozvody z viacvrstvového potrubia ALPEX k vykurovacím telesám, sanitárne rozvody a teplovodné podlahové vykurovanie, je poskytovaná záruka po dobu 10 rokov na použitý materiál. Poskytnutá záruka je pochopiteľne podmienená použitím uceleného systému bez možnosti kombinácie s výrobkami iných výrobcov, dodržaním maximálnych prevádzkových parametrov, zásad inštalácie, prepravy a skladovania.

Zo zdravotného hľadiska sa rozvrstvenie tepla v celej ploche interiéru bližšie takmer ideálnemu stavu pre ľudský organizmus. V prevádzkovom režime je výrazne eliminované vírenie prachu, čo ocenia najmä alergici a astmatici. Prirodzeným udržiavaním vlhkosti bez následnej kondenzácie pár sa výrazne znižuje možnosť vzniku stenových plesní apod. Nedodržanie stanovených teplotných (hygienických) limitov teplovodného podlahového vykurovania uvedených v STN EN 1264-1 ÷ 4 môže za určitých okolností spôsobiť problémy osobám vyskytujúcim sa v priestore. Predovšetkým sa jedná o problémy s krvným obehom. Základným predpokladom pre bezchybne fungujúce a zdravotne nezávadné teplovodné podlahové vykurovanie, prevádzkované v príslušných teplotných limitoch nie len vykurovacej vody, ale i nášlapnej vrstvy, je kvalitná projektová dokumentácia spracovaná autorizovaným projektantom vykurovania. Za žiadnych okolností by nemala teplota vykurovacej vody prekročiť hodnotu 45 °C a teplota nášlapnej vrstvy v priestoroch s trvalým pobytom osôb 29 °C.

Nenašli ste, čo ste hľadali?

Kontaktujte nás

Všetky kontakty nájdete prehľadne na jednom mieste.

Napíšte nám správu

Podeľte sa s nami o Vaše skúsenosti alebo sa nás opýtajte. Sme tu pre Vás.