Stěnové vytápění

Stěnové vytápění pro ideální teplotní klima a čistý prostor interiérů. Teplo lusknutím prstů.

Nový trend v efektivním a úsporném vytápění interiérů

S pomocí stěnového vytápění jako samostatného zdroje tepla nebo v kombinaci
podlahovým vytápěním dosáhněte ideálnějšího teplotního klima, flexibility při projektování a nových možností v bytové výstavbě, včetně chlazení interiérů.

Rychlé

Vytápění a chlazení interiéru

Výhody stěnového vytápění

Rychlejší nástup tepelné pohody

Účinný a velkoplošný zdroj sálavého tepla

Eliminuje zdravotní rizika astmatiků, alergiků a dětí

Jednoduché, rychlé a čisté zpracování

Využití i jako klimatizace interiéru

Významná úspora nákladů na vytápění

Jak vám stěnové vytápění zpříjemní pobyt v interiéru?

Princip stěnového vytápění spočívá v uložení topných trubek na stěně místnosti pod tenkou vrstvou omítky. Procesem sálání dochází k ohřívání ostatních stěn, stropu i podlahy. Vytápěná stěna tak představuje účinný a velkoplošný zdroj sálavého tepla, čímž lze dosáhnout téměř ideálního rozložení teploty, těžko dosažitelného jiným zdrojem tepla.

Zdraví: Vlivem sálavého tepla ze stěn se zabrání jejich rosení, vzniku plísní i víření prachu, což eliminuje i řadu zdravotních rizik.

Úspora: U stěnového vytápění se pocit tepla dostavuje dříve, čímž dochází k významné, až 10% úspoře nákladů na vytápění.

Čistota: Podporuje opticky čistý prostor interiérů, je flexibilní při projektování a přináší nové možnosti využití v bytové výstavbě

Klimatizace: Pří použití ke klimatizování v letním období, chladicí výkon stěnového topení představuje obecně cca 30 % topného výkonu.

Stěnové vytápění lze použít v kombinaci s podlahovým vytápěním tam, kde teplovodní podlahové vytápění nestačí pro pokrytí tepelných ztrát místností, jako jsou např. bazény či sauny.

IVAR CS – Zaměstnanec Miroslav Kotrouš

Miroslav Kotrouš

Technický manažer

Dokonalé využití
topných zdrojů

Stěnové vytápění umožňuje dokonalé využívání nízkoteplotního potenciálu topných zdrojů, jako jsou např. švédská tepelná čerpadla THERMIA.

Hlavní výhody čerpadel Thermia:

  • Vysoká hospodárnost provozu
  • Dlouhá životnost
  • Zabírají málo místa uvnitř budovy

Více o výběru tepelných čerpadel v článku:

Systémové komponenty IVARTRIO

Rozdělovací
a mísicí sestavy

Jedním ze základních a nezbytných systémových prvků při instalaci teplovodního podlahového vytápění pro zaručení 100% funkčnosti systému jsou rozdělovací a mísicí sestavy, jejichž volba je závislá na způsobu přípravy otopné vody.

IVARTRIO Nesměšná rozdělovací sestava typového provedení IVAR.CS 553 VP

Jedním ze základních a nezbytných systémových prvků při instalaci teplovodního podlahového vytápění pro zaručení 100% funkčnosti systému jsou rozdělovací a mísicí sestavy, jejichž volba je závislá na způsobu přípravy otopné vody. Prioritně je potřeba si ujasnit, jaký zdroj otopné vody bude preferován, a jakými funkcemi má být tato rozdělovací sestava vybavena. Nízkoteplotní zdroje, jako jsou tepelná čerpadla, kondenzační plynové kotle, dvouokruhové kondenzační plynové kotle, volbu rozdělovací sestavy zjednodušují, a také zlevňují. V případech, kdy zdroj zabezpečuje teplotu otopné vody na teplotu předem definovanou ve zpracované projektové dokumentaci, volíme tzv. nesměšovanou rozdělovací sestavu typového provedení IVAR.CS 553 VP.

V případech, kdy zdroj otopné vody není vybaven vhodnou regulací, směšovacím ventilem, nebo kdy se jedná o propojení více zdrojů otopné vody, je pak jedinou volbou mísicí sestava IVAR.UNIMIX. Jedná se o technicky naprosto dokonalou mísicí sestavu se sofistikovaným technickým řešením přípravy otopné vody, eliminující všeobecně známé problémy mísicích sestav pracujících na principu přimíchávání. Mísicí sestava IVAR.UNIMIX pracuje na principu 3cestného směšovacího ventilu ovládaného v základním provedení termostatickou hlavicí s oddělením ponorným teplotním čidlem a rozsahem nastavení teploty mísené otopné vody od +30 °C do +50 °C. Další alternativou v přípravě otopné vody je možnost nahrazení této termostatické hlavice elektrickým axiálním pohonem IVAR.UNIMIX SSA 31 ovládaným modulárně ekvitermní regulací. Tímto jednoduchým řešením pak lze z mísicí sestavy vytvořit ekvitermní mísicí sestavu regulující teplotu otopné vody v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách.

Fixační lišta

Fixační lišty z vysokojakostního polyamidu vyztuženého skelnými vlákny jsou určeny k instalaci rozvodů vytápění a k pevné fixaci trubek.

Fixační lišty IVAR.GL-ST se instalují na hrubou omítku stěny nebo stropu a jsou určeny k instalaci rozvodů stěnového nebo stropního vytápění. Slouží k pevné fixaci trubek o rozměru 12 × 2 mm a zajištění požadované osové vzdálenosti dle zpracované projektové dokumentace. Dle způsobu kotvení ve vzdálenosti 500 mm umožňují instalaci horizontálního nebo vertikálního meandru s variabilní osovou vzdáleností potrubí 60 mm a její násobky. Vyrobeny jsou z vysokojakostního polyamidu vyztuženého skelnými vlákny. Vzájemné spojení lišt je snadno proveditelné pomocí speciálních zámků.

Potrubí

Potrubí, jako nezbytná a s požadavkem na kvalitu velmi důležitá součást systému stěnového a stropního vytápění, je nabízeno z vysokohustotního zesítěného polyetylénu s difúzní kyslíkovou bariérou. Zaručující vysokou houževnatost a velkou tlakovou a teplotní odolnost.

Kvalita kombinovaná s flexibilitou stojí za úspěchem kvalitního plastového potrubí pro rozvody stěnového a stropního vytápění typového označení IVAR.PE-Xc-ST dodávaného v rozměru 12 × 2 mm.

Materiálové složení plastového potrubí je vysokohustotní zesítěný polyetylén s difúzní kyslíkovou bariérou, vysokou houževnatostí a velkou tlakovou a teplotní odolností. Mimo jiné má potrubí i vynikající odolnost proti korozi, tvorbě vápenných usazenin a vysokou odolnost chemickou. Za zmínku stojí i vynikající kompatibilita s jinými materiály a zvuková pohltivost. Při výrobě potrubí je kladen maximální důraz na kvalitu a bezpečnost.

Fixační síť

IVAR.FIXSIT vyztužená skelnými vlákny je nezbytnou a povinnou součástí konstrukce stěnového nebo stropního vytápění / chlazení. Je určena k vyztužení omítky, zabezpečuje její větší pevnost a zabraňuje vzniku trhlin způsobených vlivem teplotní dilatace.

Fixační textilní síť IVAR.FIXSIT vyztužená skelnými vlákny je nezbytnou a povinnou součástí konstrukce stěnového nebo stropního vytápění / chlazení. Je určena k vyztužení omítky, zabezpečuje její větší pevnost a zabraňuje vzniku trhlin způsobených vlivem teplotní dilatace.

K aplikaci fixační sítě dochází do mokré omítky po aplikaci její první vrstvy, kdy dochází k zakrytí topné smyčky po horní hranu trubek. Aplikace druhé vrstvy omítky k dosažení požadované minimální tloušťky, musí být realizována tak, aby nedošlo k zaschnutí první vrstvy. Je nutné zabezpečit vzájemné propojení obou vrstev s nejnižší možnou vrstvou omítky nad trubkou 15 mm. Celková síla skladby stěnového vytápění je pak okolo 35 mm (20 mm fixační lišta s trubkou + 15 mm omítkové směsi).

Evropská kvalita

Všechny produkty systému IVARTRIO jsou špičkové evropské kvality, na kterou se můžete spolehnout.

Záruka 10 let

Při použití uceleného systému IVARTRIO poskytujeme záruku 10 let.

Ucelená nabídka

Široká, ucelená a roky ověřená nabídka výrobků výhradně evropských dodavatelů.

Instalace stěnového vytápění

Princip stěnového vytápění spočívá v uložení topných trubek na stěně místnosti pod tenkou vrstvou omítky. Otopný registr se montuje zejména na vnitřní stranu ochlazované stěny, tzn. na stěny obvodového pláště objektu. V případech nutnosti zajištění požadovaného tepelného výkonu je možná instalace i na vnitřní stěny objektu (příčky).

Procesem sálání dochází k ohřívání ostatních stěn, stropu i podlahy. Vytápěná stěna tak představuje účinný a velkoplošný zdroj sálavého tepla s maximální povrchovou teplotou cca +35 °C, čímž lze dosáhnout téměř ideálního rozložení teploty, těžko dosažitelného jiným zdrojem tepla. Pro uživatele to znamená optimální tepelnou pohodu blížící se ideálu.

Instalace stěnového vytápění

Princip stěnového vytápění spočívá v uložení topných trubek na stěně místnosti pod tenkou vrstvou omítky. Otopný registr se montuje zejména na vnitřní stranu ochlazované stěny, tzn. na stěny obvodového pláště objektu. V případech nutnosti zajištění požadovaného tepelného výkonu je možná instalace i na vnitřní stěny objektu (příčky).

Procesem sálání dochází k ohřívání ostatních stěn, stropu i podlahy. Vytápěná stěna tak představuje účinný a velkoplošný zdroj sálavého tepla s maximální povrchovou teplotou cca +35 °C, čímž lze dosáhnout téměř ideálního rozložení teploty, těžko dosažitelného jiným zdrojem tepla. Pro uživatele to znamená optimální tepelnou pohodu blížící se ideálu.

Užitečné zdroje

Často kladené otázky

Teplovodní podlahové vytápění systému IVARTRIO patří dlouhodobě mezi nejžádanější a ve spojení s nízkoteplotními zdroji i nejprogresivnější způsob vytápění. Jedná se o nízkoteplotní, ekonomicky úsporný, zdravotně nezávadný a esteticky nerušivý otopný systém. Ekonomii provozu teplovodního podlahového vytápění lze významným způsobem pozitivně ovlivnit kombinací s nízkoteplotními zdroji, jako jsou např. švédská tepelná čerpadla THERMIA. Využitím procesu sálání v celé velké podlahové ploše lze udržovat teplotu ve vytápěném prostoru o 2 až 3 °C nižší oproti stejné místnosti, ale vytápěné klasickým radiátorovým systémem. U procesu sálání se pak předpokládá roční úspora energií okolo 10 až 13 %. Nezanedbatelnou výhodou teplovodního podlahového vytápění je i estetika a čistota interiérů bez viditelných rozvodů nebo zdrojů tepla.

Samozřejmě ano, společnost IVAR CS staví nejenom na prověřené kvalitě evropských výrobců, ale i na určité nadhodnotě prodeje, jako je profesionální poradenský servis. Naše know-how budované více jak 29 let zhodnocuje bohaté zkušenosti z praxe a investorovi poskytuje profesionální a objektivní poradenský servis garantující provozní spolehlivost, 100% funkčnost a dlouhodobou životnost systému teplovodního podlahového vytápění. V případě dotazů nebo konzultací k systému teplovodního podlahového vytápění se můžete obracet na obchodně-technické zástupce nebo technické manažery společnosti IVAR CS.

Ano, samozřejmě. Odborná školení pro realizační firmy jsou námi, jako dodavatelem systému IVARTRIO, důrazně doporučována a realizována zdarma ve školicích střediscích v Podhořanech u Kralup nad Vltavou a v Jablonci n. N. Po dohodě s příslušným obchodně-technickým zástupcem je možná realizace školení po celé České republice. Na základě uskutečněného školení obdrží každý účastník „Osvědčení o tom, že absolvoval odborné školení zaměřené na instalaci systému IVARTRIO. Takovéto „Osvědčení může pak být pro investora určitou zárukou odbornosti, že vybraná realizační firma projevuje zájem o své vlastní sebevzdělávání a jde, jak se říká, s dobou.

Teplovodní podlahové vytápění, jako nízkoteplotní otopný systém, využívá pro dosažení požadované teploty v prostoru otopnou vodu o teplotě nižší než klasické systémy radiátorové. Při přenosu tepla do prostoru je využíván fyzikální proces sálání, při kterém se energie šíří do prostoru ve formě elektromagnetického záření, prostřednictvím naakumulované topné desky. Další nespornou výhodou teplovodního podlahového vytápění je, že zabezpečuje rovnoměrné rozložení teploty po celé ploše místnosti a v celém prostoru.

Ideální skladba pro instalaci teplovodního podlahového vytápění je taková, která zabezpečí dostatečnou tepelnou izolaci ve vztahu k podsklepené nebo nepodsklepené místnosti, pevnostní fixaci topných trubek a stabilitu betonové desky. Vliv na výškovou skladbu teplovodního podlahového vytápění má i typ betonové mazaniny. V případě, kdy je použita klasická betonová mazanina s přísadou plastifikátoru IVAR.PL 10 je doporučená minimální tloušťka nad topnou trubkou 50 mm, v případě použití samonivelační směsi anhydrit je pak minimální tloušťka nad topnou trubkou 35 mm. Za ideální konstrukční výšku pro instalaci teplovodního podlahového vytápění lze považovat prostor v rozmezí od 150 do 200 mm.

Velkou! Je nutné si uvědomit, že kvalitní tepelně izolační systémová deska a potrubí jsou dva velmi důležité, ne-li nejdůležitější komponenty systému, které jsou po provedení betonáže již nepřístupné bez toho, aniž by byla podlahová konstrukce podrobena destrukci. Podcenění kvalitní tepelné izolace může mít v průběhu doby za následek pokles (sesedání) betonové desky v místech velkého zatížení nebo její nestabilitu způsobující chvění a riziko prasknutí, což je pro systém teplovodního podlahového vytápění absolutně nepřijatelné. Registrujeme mnoho případů, kdy byla snaha ušetřit, ať už ze strany realizační firmy nebo investora, za každou cenu bez ohledu na kvalitu instalovaného materiálu. Takovéto případy pak často končí následným vykopáním a rekonstrukcí celého otopného systému. Proto doporučujeme volit některou za systémových desek z naší nabídky rakouského výrobce společnosti HIRSCH.

Vícevrstvé trubky IVAR.ALPEX s hliníkovou vrstvou a plastové trubky IVAR.PE-X s kyslíkovou bariérou německého výrobce FRÄNKISCHE jsou testovány podle národních a evropských norem, které vyžadují testování výrobků za extrémních podmínek, jako je vysoká teplota a tlak. S dosaženými výsledky je životnost potrubí určena výpočtem podle standardizovaných a mezinárodně uznávaných metod. U vícevrstvých trubek IVAR.ALPEX s hliníkovou vrstvou a plastových IVAR.PE-X lze předpokládat minimální životnost 50 let v závislosti na provozních parametrech systému.

Stále častěji se při instalacích teplovodního podlahového vytápění setkáváme s nevhodně zvolenými a následně použitými typy mísicích sestav, které mají zabezpečit odpovídající teplotní regulaci otopné vody podlahového vytápění. Především se jedná o mísicí sestavy ve vztahu k různým typům nízkoteplotních zdrojů, jako jsou v současné době např. švédská tepelná čerpadla THERMIA. Jaká mísicí sestava pro podlahové vytápění je ta správná? Jedinou v současné době použitelnou mísicí sestavou pro teplovodní podlahové vytápění v případě nízkoteplotního zdroje je IVAR.UNIMIX. Tato mísicí sestava principiálně zcela novým sofistikovaným způsobem řeší přípravu otopné vody pro systémy teplovodního podlahového vytápění. Mísicí sestava IVAR.UNIMIX má i řadu dalších výhod, z kterých bych jmenoval např. univerzálnost použití v kombinaci i s vysokoteplotními zdroji vytápění, rychlost natápění betonové desky, možnosti přípravy otopné vody modulárně a další.

Při použití uceleného systému IVARTRIO, v rámci kterého jsou nabízeny rozvody z vícevrstvého potrubí ALPEX k otopným tělesům, sanitární rozvody a teplovodní podlahové vytápění, je poskytována záruka po dobu 10 let na použitý materiál. Poskytnutá záruka je pochopitelně podmíněna použitím uceleného systému bez možnosti kombinace s výrobky jiných výrobců, dodržením maximálních provozních parametrů, zásad instalace, přepravy a skladování.

Ze zdravotního hlediska se rozvrstvení tepla v celé ploše interiéru blíží téměř ideálnímu stavu pro lidský organismus. V provozním režimu je výrazně eliminováno víření prachu, což ocení zejména alergici a astmatici. Přirozeným udržováním vlhkosti bez následné kondenzace par se výrazně snižuje možnost vzniku stěnových plísní apod. Nedodržení stanovených teplotních (hygienických) limitů teplovodního podlahového vytápění uvedených v ČSN EN 1264-1 ÷ 4 může za určitých okolností způsobit problémy osobám vyskytujícím se v prostoru. Především se jedná o problémy s krevním oběhem. Základním předpokladem pro bezvadně fungující a zdravotně nezávadné teplovodní podlahové vytápění, provozované v příslušných teplotních limitech nejenom otopné vody, ale i nášlapné vrstvy, je kvalitní projektová dokumentace zpracovaná autorizovaným projektantem vytápění. Za žádných okolností by neměla teplota otopné vody překročit hodnotu 45 °Cteplota nášlapné vrstvy v prostorách s trvalým pobytem osob 29 °C.

Kontaktujte nás

Všechny kontakty najdete přehledně na jednom místě.

Podívejte se na články

Články týkající se produktů IVARTRIO na jednom místě.

Soubory ke stažení

Zajímá vás podlahové vytápění? Stáhněte si materiály, které jsme připravili.

Aby byla skutečně zabezpečena nezávadnost systému z hlediska zdravotních a fyziologických aspektů, je nutné zmínit maximálně přípustné povrchové teploty daných místností, dle účelu využití. Obytná zóna max. +29 °C, okrajové a přilehlé prostory max. +33 °C, koupelny, bazény, sauny max. +35 °C. Při dodržení všech technických a hygienických parametrů daných normou ČSN EN 1264 z něj uvedené výhody právem dělají nejoblíbenější otopný systém.

Výrobce nenese odpovědnost za eventuální chyby nebo nepřesnosti v obsahu tohoto katalogu a vyhrazuje si právo uplatnit na své výrobky kdykoliv a bez upozornění všechny nezbytné úpravy dle technických nebo obchodních požadavků. Fotografie jsou ilustrační. Aktuální ceny najdete vždy na www.ivarcs.cz.

Aby byla skutečně zabezpečena nezávadnost systému z hlediska zdravotních a fyziologických aspektů, je nutné zmínit maximálně přípustné povrchové teploty daných místností, dle účelu využití. Obytná zóna max. +29 °C, okrajové a přilehlé prostory max. +33 °C, koupelny, bazény, sauny max. +35 °C. Při dodržení všech technických a hygienických parametrů daných normou ČSN EN 1264 z něj uvedené výhody právem dělají nejoblíbenější otopný systém.

Výrobce nenese odpovědnost za eventuální chyby nebo nepřesnosti v obsahu tohoto katalogu a vyhrazuje si právo uplatnit na své výrobky kdykoliv a bez upozornění všechny nezbytné úpravy dle technických nebo obchodních požadavků. Fotografie jsou ilustrační. Aktuální ceny najdete vždy na www.ivarcs.cz.