Podlahové vytápění IVARTRIO

Nejmodernější a nejoblíbenější způsob vytápění domácností. Teplo, které si zamilujete.

Ráno vyskočíte z postele a došlápnete na příjemně vyhřátou podlahu. V koupelně se můžete procházet po dlažbě naboso, aniž by vás studily nohy. Kdo z nás by to nebral?

Systémy teplovodního podlahového vytápění patří dlouhodobě mezi nejžádanější a nejoblíbenější způsoby vytápění, a to nejen obytných prostor, ale i komerčních, jako jsou sportoviště, výrobní a skladovací haly, autosalóny nebo administrativní budovy. 

0 %

Předpokládaná roční úspora energií při vytápění teplovodním podlahovým vytápěním

Výhody podlahového vytápění

Podlahové vytápění šetří provozní náklady.

Využitím procesu sálání vzduch nevíří prach. Podlahové vytápění je ideální pro alergiky.

Efektivní rovnoměrné šíření tepla od podlahy.

Podlahové vytápění lze instalovat pod všechny druhy podlahových krytin.

Není vidět a nezabírá žádný užitný prostor v místnosti.

Teplo je vnímáno intenzivněji. Možnost vytápění na nižší teplotu.

0 °C

Vytápění na nižší teplotu v prostoru při zachování stejného pocitu tepelné pohody

Klasický způsob vytápění
vs. podlahové vytápění
 

Oproti běžnému způsobu vytápění otopnými tělesy se teplo šíří v celé ploše podlahy rovnoměrně směrem vzhůru s minimálním teplotním rozdílem. Využitím tohoto procesu sálání lze udržovat teplotu ve vytápěném prostoru o 2 až 3 °C nižší a to při stejném pocitu tepelné pohody.

Proč je pobyt v prostorech s podlahovým vytápěním
příjemnější, přirozenější a zdravější?
 

Výrazná eliminace víření prachu je ideální volbou pro alergiky a astmatiky 

Přirozené udržování vlhkosti bez kondenzace par výrazně snižuje možnost vzniku stěnových plísní apod.

Estetická čistota interiéru bez viditelných rozvodů nebo tepelných zdrojů

IVAR CS podlahové vytápění ilustrace, nevýhody radiátorového topení

Klasický způsob vytápění

Při vytápění klasickými otopnými tělesy dochází k velkým tepelným ztrátám skrze střechu a okna. Úroveň očí: v blízkosti otopného tělesa je cítit teplý závan vzduchu přičemž dále od otopného tělesa je vzduch studený. Teplo stoupá z otopného tělesa ke stropu, podlaha je studená. 

Vysvětlivky teplot schématu

14 °C

16 °C

20 °C

21 °C

24 °C

14 °C

16 °C

20 °C

21 °C

24 °C

IVAR CS podlahové vytápění ilustrace

Podlahové vytápění

Úroveň očí: stejný teplotní komfort v různých částech místnosti. Podlaha je díky podlahovému vytápění příjemně zahřátá.  

Vysvětlivky teplot schématu

21 °C

20 °C

16 °C

21 °C

20 °C

16 °C

Systémové komponenty IVARTRIO

Rozdělovací
a mísicí sestavy

Jedním ze základních a nezbytných systémových prvků při instalaci teplovodního podlahového vytápění pro zaručení 100% funkčnosti systému jsou rozdělovací a mísicí sestavy, jejichž volba je závislá na způsobu přípravy otopné vody.

IVARTRIO Nesměšná rozdělovací sestava typového provedení IVAR.CS 553 VP

Jedním ze základních a nezbytných systémových prvků při instalaci teplovodního podlahového vytápění pro zaručení 100% funkčnosti systému jsou rozdělovací a mísicí sestavy, jejichž volba je závislá na způsobu přípravy otopné vody. Prioritně je potřeba si ujasnit, jaký zdroj otopné vody bude preferován, a jakými funkcemi má být tato rozdělovací sestava vybavena. Nízkoteplotní zdroje, jako jsou tepelná čerpadla, kondenzační plynové kotle, dvouokruhové kondenzační plynové kotle, volbu rozdělovací sestavy zjednodušují, a také zlevňují. V případech, kdy zdroj zabezpečuje teplotu otopné vody na teplotu předem definovanou ve zpracované projektové dokumentaci, volíme tzv. nesměšovanou rozdělovací sestavu typového provedení IVAR.CS 553 VP.

V případech, kdy zdroj otopné vody není vybaven vhodnou regulací, směšovacím ventilem, nebo kdy se jedná o propojení více zdrojů otopné vody, je pak jedinou volbou mísicí sestava IVAR.UNIMIX. Jedná se o technicky naprosto dokonalou mísicí sestavu se sofistikovaným technickým řešením přípravy otopné vody, eliminující všeobecně známé problémy mísicích sestav pracujících na principu přimíchávání. Mísicí sestava IVAR.UNIMIX pracuje na principu 3cestného směšovacího ventilu ovládaného v základním provedení termostatickou hlavicí s oddělením ponorným teplotním čidlem a rozsahem nastavení teploty mísené otopné vody od +30 °C do +50 °C. Další alternativou v přípravě otopné vody je možnost nahrazení této termostatické hlavice elektrickým axiálním pohonem IVAR.UNIMIX SSA 31 ovládaným modulárně ekvitermní regulací. Tímto jednoduchým řešením pak lze z mísicí sestavy vytvořit ekvitermní mísicí sestavu regulující teplotu otopné vody v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách.

IVARTRIO Systémová tepelně izolační deska IVAR.TH

Systémové tepelně
izolační desky

Velmi důležitým systémovým prvkem pro realizaci moderního systému s důrazem na kvalitu, funkčnost a životnost jsou tepelně izolační systémové desky dodávané v několika typových provedeních.

Vyrobeny jsou z expandovaného polystyrenu, který splňuje funkci tepelné a svou konstrukcí i kročejové izolace. Rastr na spodní straně systémové tepelně izolační desky snižuje kročejový hluk a zabraňuje vzniku tepelných mostů. Součástí systémové tepelně izolační desky je speciální fólie s funkcí parotěsné bariéry, zabraňující zatékání záměsové vody, vlhkosti a činí desku pochůznější. Speciálně tvarované montážní nopy hřibovitého tvaru umožňují rychlou a snadnou instalaci topných smyček s velmi vysokou pevnostní fixací potrubí a variabilitu osových vzdáleností potrubí dané smyčky v závislosti na typu systémové desky. Dodávají se s volitelnou osovou vzdáleností potrubí 50 mm a 75 mm a její násobky. Pro instalaci je použitelné vícevrstvé potrubí ALPEX a potrubí ze síťovaného polyetylénu PE-X v rozměrech od 16 mm do 18 mm.

Systémové tepelně izolační desky jsou do monolitické plochy instalovány na vzájemnou vazbu a mezi sebou vzájemně spojeny dle typu dostatečným zamáčknutím obvodových zámků dvou sousedních na sebe navazujících desek, nebo zamáčknutím přesahu jedné řady nopů pochůzní fólie do řady nopů sousední navazující desky.

Potrubí

Potrubí, jako nezbytná a s požadavkem na kvalitu velmi důležitá součást systému teplovodního podlahového vytápění, je v nabídce ve dvou základních materiálových provedeních, a to jako vícevrstvé potrubí ALPEX nebo potrubí ze síťovaného polyetylénu PE-X s difuzní kyslíkovou bariérou.

IVARTRIO Podlahové vytápění, trubky ALPEX a PE-X

U potrubí ALPEX se jedná o potrubí tvořené třemi vrstvami materiálu, vnější a vnitřní vrstvy z polyetylénu a prostřední nosné vrstvy z pružného jádra, kterým je stykově podélně svařená hliníková vrstva. Pružné hliníkové jádro zabezpečuje tvarovou stálost trubky v ohybu a zaručuje 100% těsnost proti difuzi molekul kyslíku. Tyto 3 vrstvy jsou vzájemně spojené speciální adhezní vrstvou, a tvoří tak velmi kvalitní vícevrstvou trubku. Pokud je rozhodnuto o použití tohoto typu nejkvalitnějšího potrubí ALPEX, jedná se ve většině případů o rozměr 16×2 mm

Potrubí PE-X je vysokohustotní síťovaný polyetylén opatřený na povrchu difúzní kyslíkovou bariérou proti difuzi molekul kyslíku jako reakčního plynu do otopného média. Potrubí bez této kyslíkové ochrany není normou povoleno, a proto ho není možné za žádných okolností používat. Pokud je rozhodnuto o použití tohoto typu nejkvalitnějšího potrubí, jedná se ve většině případů o rozměr 17×2 mm. Oba typy potrubí dodávané v nejvyšší kvalitě jsou výrobky renomovaného německého výrobce společnosti FRÄNKISCHE s použitelností nejenom pro teplovodní podlahové vytápění, ale dle typu i pro rozvody k otopným tělesům a sanitární rozvody.

Evropská kvalita

Všechny produkty systému IVARTRIO jsou špičkové evropské kvality, na kterou se můžete spolehnout.

Záruka 10 let

Při použití uceleného systému IVARTRIO poskytujeme záruku 10 let.

Ucelená nabídka

Široká, ucelená a roky ověřená nabídka výrobků výhradně evropských dodavatelů.

Instalace systému IVARTRIO

Potrubí topných smyček instalované do tepelně izolačních systémových desek se zalévá betonovou nebo anhydritovou mazaninou, která tvoří tzv. topnou desku. Finální vrstva topné desky může být tvořena různými materiály, nejvhodnější je například keramická dlažba, kámen, PVC, lze též použít dřevěné a plovoucí podlahy, nebo k tomu určené kobercové krytiny. Druh použité finální krytiny má vliv na projekční výpočet výkonových parametrů systému teplovodního podlahového vytápění, a proto je nutné její upřesnění vždy předem.

Jedním z hlavních požadavků pro instalaci sálavého teplovodního podlahového vytápění je dostatečná konstrukční výška prostoru s ohledem na tloušťku izolačních vrstev v podlaze a použitý typ betonové mazaniny. Standardně se pohybuje celková tloušťka podlahové konstrukce včetně finální vrstvy v rozmezí od 100 do 170 mm.

Instalace systému IVARTRIO

Potrubí topných smyček položené do tepelně izolačních systémových desek se zalévá betonovou nebo anhydritovou mazaninou, která tvoří tzv. topnou desku. Finální vrstva topné desky může být tvořena různými materiály, nejvhodnější je například keramická dlažba, kámen, PVC, lze též použít dřevěné a plovoucí podlahy, nebo k tomu určené kobercové krytiny. Druh použité finální krytiny má vliv na projekční výpočet výkonových parametrů systému teplovodního podlahového vytápění, a proto je nutné její upřesnění vždy předem.

Jedním z hlavních požadavků pro instalaci sálavého teplovodního podlahového vytápění je dostatečná konstrukční výška prostoru s ohledem na tloušťku izolačních vrstev v podlaze a použitý typ betonové mazaniny. Standardně se pohybuje celková tloušťka podlahové konstrukce včetně finální vrstvy v rozmezí od 100 do 170 mm.

Podlahové vytápění, betonová podlaha

Užitečné zdroje

Často kladené otázky

Teplovodní podlahové vytápění systému IVARTRIO patří dlouhodobě mezi nejžádanější a ve spojení s nízkoteplotními zdroji i nejprogresivnější způsob vytápění. Jedná se o nízkoteplotní, ekonomicky úsporný, zdravotně nezávadný a esteticky nerušivý otopný systém. Ekonomii provozu teplovodního podlahového vytápění lze významným způsobem pozitivně ovlivnit kombinací s nízkoteplotními zdroji, jako jsou např. švédská tepelná čerpadla THERMIA. Využitím procesu sálání v celé velké podlahové ploše lze udržovat teplotu ve vytápěném prostoru o 2 až 3 °C nižší oproti stejné místnosti, ale vytápěné klasickým radiátorovým systémem. U procesu sálání se pak předpokládá roční úspora energií okolo 10 až 13 %. Nezanedbatelnou výhodou teplovodního podlahového vytápění je i estetika a čistota interiérů bez viditelných rozvodů nebo zdrojů tepla.

Samozřejmě ano, společnost IVAR CS staví nejenom na prověřené kvalitě evropských výrobců, ale i na určité nadhodnotě prodeje, jako je profesionální poradenský servis. Naše know-how budované více jak 29 let zhodnocuje bohaté zkušenosti z praxe a investorovi poskytuje profesionální a objektivní poradenský servis garantující provozní spolehlivost, 100% funkčnost a dlouhodobou životnost systému teplovodního podlahového vytápění. V případě dotazů nebo konzultací k systému teplovodního podlahového vytápění se můžete obracet na obchodně-technické zástupce nebo technické manažery společnosti IVAR CS.

Ano, samozřejmě. Odborná školení pro realizační firmy jsou námi, jako dodavatelem systému IVARTRIO, důrazně doporučována a realizována zdarma ve školicích střediscích v Podhořanech u Kralup nad Vltavou a v Jablonci n. N. Po dohodě s příslušným obchodně-technickým zástupcem je možná realizace školení po celé České republice. Na základě uskutečněného školení obdrží každý účastník „Osvědčení o tom, že absolvoval odborné školení zaměřené na instalaci systému IVARTRIO. Takovéto „Osvědčení může pak být pro investora určitou zárukou odbornosti, že vybraná realizační firma projevuje zájem o své vlastní sebevzdělávání a jde, jak se říká, s dobou.

Teplovodní podlahové vytápění, jako nízkoteplotní otopný systém, využívá pro dosažení požadované teploty v prostoru otopnou vodu o teplotě nižší než klasické systémy radiátorové. Při přenosu tepla do prostoru je využíván fyzikální proces sálání, při kterém se energie šíří do prostoru ve formě elektromagnetického záření, prostřednictvím naakumulované topné desky. Další nespornou výhodou teplovodního podlahového vytápění je, že zabezpečuje rovnoměrné rozložení teploty po celé ploše místnosti a v celém prostoru.

Ideální skladba pro instalaci teplovodního podlahového vytápění je taková, která zabezpečí dostatečnou tepelnou izolaci ve vztahu k podsklepené nebo nepodsklepené místnosti, pevnostní fixaci topných trubek a stabilitu betonové desky. Vliv na výškovou skladbu teplovodního podlahového vytápění má i typ betonové mazaniny. V případě, kdy je použita klasická betonová mazanina s přísadou plastifikátoru IVAR.PL 10 je doporučená minimální tloušťka nad topnou trubkou 50 mm, v případě použití samonivelační směsi anhydrit je pak minimální tloušťka nad topnou trubkou 35 mm. Za ideální konstrukční výšku pro instalaci teplovodního podlahového vytápění lze považovat prostor v rozmezí od 150 do 200 mm.

Velkou! Je nutné si uvědomit, že kvalitní tepelně izolační systémová deska a potrubí jsou dva velmi důležité, ne-li nejdůležitější komponenty systému, které jsou po provedení betonáže již nepřístupné bez toho, aniž by byla podlahová konstrukce podrobena destrukci. Podcenění kvalitní tepelné izolace může mít v průběhu doby za následek pokles (sesedání) betonové desky v místech velkého zatížení nebo její nestabilitu způsobující chvění a riziko prasknutí, což je pro systém teplovodního podlahového vytápění absolutně nepřijatelné. Registrujeme mnoho případů, kdy byla snaha ušetřit, ať už ze strany realizační firmy nebo investora, za každou cenu bez ohledu na kvalitu instalovaného materiálu. Takovéto případy pak často končí následným vykopáním a rekonstrukcí celého otopného systému. Proto doporučujeme volit některou za systémových desek z naší nabídky rakouského výrobce společnosti HIRSCH.

Vícevrstvé trubky IVAR.ALPEX s hliníkovou vrstvou a plastové trubky IVAR.PE-X s kyslíkovou bariérou německého výrobce FRÄNKISCHE jsou testovány podle národních a evropských norem, které vyžadují testování výrobků za extrémních podmínek, jako je vysoká teplota a tlak. S dosaženými výsledky je životnost potrubí určena výpočtem podle standardizovaných a mezinárodně uznávaných metod. U vícevrstvých trubek IVAR.ALPEX s hliníkovou vrstvou a plastových IVAR.PE-X lze předpokládat minimální životnost 50 let v závislosti na provozních parametrech systému.

Stále častěji se při instalacích teplovodního podlahového vytápění setkáváme s nevhodně zvolenými a následně použitými typy mísicích sestav, které mají zabezpečit odpovídající teplotní regulaci otopné vody podlahového vytápění. Především se jedná o mísicí sestavy ve vztahu k různým typům nízkoteplotních zdrojů, jako jsou v současné době např. švédská tepelná čerpadla THERMIA. Jaká mísicí sestava pro podlahové vytápění je ta správná? Jedinou v současné době použitelnou mísicí sestavou pro teplovodní podlahové vytápění v případě nízkoteplotního zdroje je IVAR.UNIMIX. Tato mísicí sestava principiálně zcela novým sofistikovaným způsobem řeší přípravu otopné vody pro systémy teplovodního podlahového vytápění. Mísicí sestava IVAR.UNIMIX má i řadu dalších výhod, z kterých bych jmenoval např. univerzálnost použití v kombinaci i s vysokoteplotními zdroji vytápění, rychlost natápění betonové desky, možnosti přípravy otopné vody modulárně a další.

Při použití uceleného systému IVARTRIO, v rámci kterého jsou nabízeny rozvody z vícevrstvého potrubí ALPEX k otopným tělesům, sanitární rozvody a teplovodní podlahové vytápění, je poskytována záruka po dobu 10 let na použitý materiál. Poskytnutá záruka je pochopitelně podmíněna použitím uceleného systému bez možnosti kombinace s výrobky jiných výrobců, dodržením maximálních provozních parametrů, zásad instalace, přepravy a skladování.

Ze zdravotního hlediska se rozvrstvení tepla v celé ploše interiéru blíží téměř ideálnímu stavu pro lidský organismus. V provozním režimu je výrazně eliminováno víření prachu, což ocení zejména alergici a astmatici. Přirozeným udržováním vlhkosti bez následné kondenzace par se výrazně snižuje možnost vzniku stěnových plísní apod. Nedodržení stanovených teplotních (hygienických) limitů teplovodního podlahového vytápění uvedených v ČSN EN 1264-1 ÷ 4 může za určitých okolností způsobit problémy osobám vyskytujícím se v prostoru. Především se jedná o problémy s krevním oběhem. Základním předpokladem pro bezvadně fungující a zdravotně nezávadné teplovodní podlahové vytápění, provozované v příslušných teplotních limitech nejenom otopné vody, ale i nášlapné vrstvy, je kvalitní projektová dokumentace zpracovaná autorizovaným projektantem vytápění. Za žádných okolností by neměla teplota otopné vody překročit hodnotu 45 °Cteplota nášlapné vrstvy v prostorách s trvalým pobytem osob 29 °C.

Kontaktujte nás

Všechny kontakty najdete přehledně na jednom místě.

Podívejte se na články

Články týkající se produktů IVARTRIO na jednom místě.

Soubory ke stažení

Zajímá vás podlahové vytápění? Stáhněte si materiály, které jsme připravili.

Aby byla skutečně zabezpečena nezávadnost systému z hlediska zdravotních a fyziologických aspektů, je nutné zmínit maximálně přípustné povrchové teploty daných místností, dle účelu využití. Obytná zóna max. +29 °C, okrajové a přilehlé prostory max. +35 °C, koupelny a bazény max. +33 °C, sauny max. +35 °C. Při dodržení všech technických a hygienických parametrů daných normou ČSN EN 1264 z něj uvedené výhody právem dělají nejoblíbenější otopný systém.

Výrobce nenese odpovědnost za eventuální chyby nebo nepřesnosti v obsahu tohoto katalogu a vyhrazuje si právo uplatnit na své výrobky kdykoliv a bez upozornění všechny nezbytné úpravy dle technických nebo obchodních požadavků. Fotografie jsou ilustrační. Aktuální ceny najdete vždy na www.ivarcs.cz.

Aby byla skutečně zabezpečena nezávadnost systému z hlediska zdravotních a fyziologických aspektů, je nutné zmínit maximálně přípustné povrchové teploty daných místností, dle účelu využití. Obytná zóna max. +29 °C, okrajové a přilehlé prostory max. +35 °C, koupelny a bazény max. +33 °C, sauny max. +35 °C. Při dodržení všech technických a hygienických parametrů daných normou ČSN EN 1264 z něj uvedené výhody právem dělají nejoblíbenější otopný systém.

Výrobce nenese odpovědnost za eventuální chyby nebo nepřesnosti v obsahu tohoto katalogu a vyhrazuje si právo uplatnit na své výrobky kdykoliv a bez upozornění všechny nezbytné úpravy dle technických nebo obchodních požadavků. Fotografie jsou ilustrační. Aktuální ceny najdete vždy na www.ivarcs.cz.