PAW, inovativní technologie pro moderní vytápění a přípravu teplé vody

|
Podlahové vytápění

Jedním z největších výrobců modulárních systémů pro tepelnou, sanitární a solární techniku, zastoupeným společností IVAR CS spol. s r.o. v České a Slovenské republice, je společnost PAW.

Společnost PAW je uznávaný a významný německý výrobce v oblasti inovativních systémových technologií pro moderní otopné, sanitární a solární systémy. Výrobní závod s plochou 3.500 m² se nachází ve městě Hameln u Hannoveru.

Historie společnosti PAW sahá až do roku 1964, kdy byla založena se spektrem prvotních výrobků, jako jsou zpětné ventily, kompenzátory nebo kulové uzávěry pro všestranné použití. Současným nosným výrobním programem jsou čerpadlové kotlové moduly pro systémy vytápění se zdroji o výkonu do 250 kW, solární systémy s jmenovitým výkonem do 100 kW a bytové stanice pro přípravu teplé vody s průtokem do 123 l/min. Kvalita „Made in Germany” Vám dává garanci silného a spolehlivého obchodního partnera, který je schopen zajistit inovativní produkty na dosah ruky, a ty Vám v budoucnu mohou zajistit nejenom větší konkurenceschopnost, ale i v poslední době tolik požadované úspory energie.

Produkty společnosti PAW jsou vyrobeny z vysoce kvalitní mosazi

Záměrně se upustilo od „low-cost“ úsporných materiálů a levných technologií a vsadilo se na masivní, solidní a dobře koncipované řešení, které se stalo základní filozofií společnosti. Odborníci v PAW spolupracují při vývoji s prestižními výzkumnými institucemi, které jim pomáhají udržovat zdravou rovnováhu mezi zkušeností a inovací, zaměřenou na spokojenost zákazníka ve všech oblastech.

Modulární systém HeatBloC® pro systémy vytápění nabízí maximální flexibilitu a umožňuje případně následné změny v systému

Kvalitní mosaz, přesné těsnicí plochy a kompaktní rozměry zaručují provozní funkčnost a spolehlivost, vysokou životnost a montážní přesnost. Čerpadlové kotlové moduly HeatBloC® a modulární horizontální distribuční rozdělovače PAW.MV jsou dodávané v dimenzích od DN 25 do DN 50 a lze je variabilně kompletovat s hydraulickými oddělovači PAW.HD.

V nabídce jsou kotlové moduly ve variantách nesměšované a směšované s 3cestným nebo 4cestným směšovacím ventilem ovládaným servopohonem PAW.SR. Systém nabízí i speciální čerpadlové moduly HeatBloC® TE s nerezovým deskovým výměníkem pro oddělení primárního a sekundárního otopného okruhu. Oběhová čerpadla jsou volitelná DAB Pumps nebo Grundfos, a samozřejmostí je i vizuálně atraktivní konstrukce tepelně izolační skořepiny z extrudovaného polypropylenu EPP, která zohledňuje EnEV.

Kotlový modul HeatBloC K34 – 3cestný směšovací ventil – PAW.K34-DN 25

Solární systémy SolarBloC® jsou kompaktní, kompletně předmontované čerpadlové moduly pro solární systémy, které zohledňují dlouholeté zkušenosti ve výrobě solárních technologií

SolarBloC® Midi Premium, SolarBloC® Maxi Premium a SolarBloC® Mega jsou určeny pro ohřev vody v zásobnících teplé vody prostřednictvím trubkových nebo externích tepelných výměníků. Dodávané jsou dle typu v dimenzích od DN 20 do DN 32 a s maximálními možnými průtoky od 1200 l/h do 3500 l/h. Použitelné jsou pro plochy solárních kolektorových polí v závislosti na průtoku, při nízkém průtoku (15 l/m2h) pro plochy kolektorových polí od 60 m2 do 175 m2, při vysokém průtoku (30 l/m2h) pro plochy kolektorových polí od 40 m2 do 115 m2.

Solární předávací stanice Solex jsou určeny pro ohřev vody v zásobnících teplé vody prostřednictvím velkoryse dimenzovaného integrovaného tepelného výměníku. Použitelnost solárních předávacích stanic SolexMini, SolexMidi, SolexMaxiSolexMega je v závislosti na typu pro plochy solárních kolektorových polí od 36 m2 a v kaskádě až do 400 m2 při průtocích od 15 l/m2h do 40 l/m2h.

Moduly PAW.FRIWA zajišťují ohřev teplé vody rychle, čistě a bezpečně až v okamžiku, kdy vznikne požadavek

Současné moderní systémy vyžadují odpovídající technické, spolehlivé, funkční, ekonomické, ale i estetické řešení přípravy teplé vody. PAW.FRIWA jsou kompaktní a plně předmontované moduly, které tyto požadavky na komfortní a hygienickou přípravu teplé vody splňují ve všech směrech. Přípravu teplé vody zajišťují na principu průtokového ohřevu přes účinný tepelný deskový výměník. Čerstvá teplá a hygienicky čistá voda je stále k dispozici v dostatečném množství bez potřeby zásobníku teplé vody. Je zaručena konstantní výstupní teplota v odběrných místech teplé vody i v případě velkých rozdílů v odběru.

Vysoce účinný deskový výměník ohřívá pouze tolik vody, kolik je v daném okamžiku potřeba. V nabídce jsou typové moduly PAW.FRIWA MICRO s přípravou teplé vody v rozsahu od 2 do 20 l/min, PAW.FRIWA MINI s přípravou teplé vody v rozsahu od 2 do 28 l/min, PAW.FRIWA MIDI s přípravou teplé vody v rozsahu od 2 do 50 l/min, PAW.FRIWA MAXI s přípravou teplé vody v rozsahu od 2 do 77 l/min a PAW.FRIWA MEGA s přípravou teplé vody v rozsahu od 4 do 123 l/min. Svými výkony jsou schopny pokrýt spotřebu teplé vody do 100 osob v dostatečně komfortním množství.

Modul pro přípravu teplé vody – PAW.FRIWA MICRO

Široká nabídka příslušenství činí ze systému PAW jeden z nejucelenějších systémů na trhu

Nezbytnou součástí otopných a sanitárních systémů je příslušenství, jako jsou rozdělovače, hydraulické oddělovače, regulace, kotvicí prvky a mnoho dalších komponentů. Horizontální modulární distribuční rozdělovače PAW.MV dodávané v celomosazném provedení včetně tepelné polypropylenové izolace EPP jsou dnes již samozřejmostí téměř každého otopného systému. Dodávané jsou v dimenzích od DN 25 do DN 50 s maximálními výkony od 80 do 400 kW (při ΔT 20 K). Dle specifikovaného typu umožňují připojení až 6 čerpadlových kotlových modulů HeatBloC®.

Druhým, velmi často žádaným příslušenstvím zajišťujícím optimální provozní funkčnost otopného systému jsou hydraulické oddělovače PAW.HD. V případech, kdy je v systému více zdrojů tepla na primárním okruhu, nebo více otopných okruhů na sekundárním okruhu, zabezpečují hydraulické vyrovnání dynamických tlaků v závislosti na objemovém průtoku primárního a sekundárního okruhu. Vyrobeny jsou obdobně jako horizontální rozdělovače PAW.MV z kvalitní mosazi a opatřeny tepelnou polypropylenovou izolací EPP. V závislosti na typu a dimenzi se dodávají s průtoky od 1 600 l/h do 4 800 l/hod.

Horizontální distribuční rozdělovač – pro kotlové moduly DN 32 – PAW.MV32

Od ledna 2005 používá společnost PAW výrobní čísla téměř u všech typů výrobků. Tento systém umožňuje jejich identifikaci zpět do výroby, jasné přiřazení náhradních dílů a lepší odborné poradenství týkající se technických otázek a servisu.

Modulární sestavy PAW jsou navrhovány, konstruovány a vyráběny tak, aby usnadnily projekční návrh a následnou rychlou a bezproblémovou instalaci vedoucí k 100% funkčnosti celého systému. V případě zájmu o technické podklady k uvedeným produktům kontaktujte obchodně technické oddělení dodavatele, společnost IVAR CS spol. s r.o.

AKČNÍ nabídku kotlových modulů PAW 2021 naleznete na webových stránkách společnosti IVAR CS spol. s r.o.

Za IVAR CS spol. s r.o.
Miroslav Kotrouš, technický manažer

Související články