Komfortné podlahové vykurovanie IVARTRIO

|
Podlahové vykurovanie

SSystémy teplovodného podlahového vykurovania patria dlhodobo medzi najžiadanejšie spôsoby vykurovania, a to nie len obytných priestorov, ale aj komerčných priestorov, ako sú športové, výrobné a skladovacie haly, autosalóny alebo administratívne budovy.

Ekonomicky veľmi úsporná prevádzka umocnená kombináciou s nízkoteplotnými zdrojmi vykurovania, ako sú napríklad švédske tepelné čerpadlá THERMIA alebo solárne panely, z podlahového vykurovania robí najprogresívnejší spôsob vykurovania, ktorý sa stáva stále častejšou voľbou.

Nespornou výhodou je i rovnomerné rozloženie teploty v priestore, ktoré je docielené sálaním, pri ktorom sa energia šírí do priestoru prostredníctvom naakumulovanej vykurovacej dosky. Proces sálania zabezpečí rovnomerné rozloženie teploty nie len po celej ploche vykurovacej dosky, ale i v celom priestore.

Čím si získava podlahové vykurovanie takú veľkú obľúbenosť

  • Šetrí prevádzkové náklady na vykurovanie
  • Rovnomerne šíri teplo v miestnosti
  • Jednoduché estetické riešenie do každého priestoru, pretože nie je viditeľné
  • Znižuje prašnosť v miestnosti

Využitím procesu sálania je možné udržiavať teplotu vo vykurovanom priestore o 2–3 °C nižšiu oproti rovnakej miestnosti vykurovanej klasickým radiátorovým systémom, a to pri rovnakom pocite tepelnej pohody. Pri procese sálania sa predpokladá ročná úspora energií okolo 10–15 %. Veľa investorov požaduje nie len estetickú čistotu interiérov bez viditeľných rozvodov alebo tepelných zdrojov, ale zohľadňuje i hygienickú stránku, pretože prevádzkovaním teplovodného podlahového vykurovania je významne znížená aj prašnosť vo vykurovanom priestore. Práve tieto dôvody robia z podlahového vykurovania právom najobľúbenejší vykurovací systém s predpokladanou ročnou úsporou energií približne medzi 10–15 %.

Ako vybrať podlahové vykurovanie?

Dajte prednosť kvalite a produktom, na ktoré sa môžete spoľahnúť

Rozdeľovacie zostavy

JJedným zo základných montážnych prvkov teplovodného podlahového vykurovania sú rozdeľovacie a zmiešavacie zostavy, bez ktorých sa žiadna inštalácia nezaobíde. Základnou funkciou všetkých zostáv je zaistiť rozdelenie vykurovacej vody do jednotlivých vykurovacích slučiek, ich hydraulické vyregulovanie a riadenie prietoku v prípadoch, kedy je použitá zónová regulácia jednotlivých vykurovaných priestorov.

Na čo si dať pozor pri výbere rozdeľovacej zostavy

Najčastejším pochybením je nesprávna voľba zmiešavacej zostavy vzhľadom k typu zdroja. Dôrazne upozorňujeme, že v prípadoch, kedy sú použité nízkoteplotné zdroje vykurovania, ako sú tepelné čerpadlá alebo kondenzačné kotle, je jediným možným použiteľným typom zmiešavacej zostavy IVAR.UNIMIX. Rovnako tak by sme chceli varovať pred použitím rozdeľovacích zostáv, ktoré nespĺňajú ani tie najzákladnejšie technické parametre a majú ťažko dohľadateľný pôvod.

Systémové izolačné dosky

V posledním období si stV poslednom období si stále viac investorov uvedomuje, že na jednotlivých prvkoch skrytých inštalácií sa nevypláca šetriť, pretože sú si vedomí rizika, že akékoľvek prípadné kvalitatívne pochybenie nesie so sebou značné problémy spojené s materiálnymi škodami alebo zvýšenými prevádzkovými nákladmi.

Prvým zo základných prvkov pre realizáciu moderného systému teplovodného podlahového vykurovania s dôrazom na kvalitu, funkčnosť a životnosť sú systémové izolačné dosky IVAR.THIVAR.COMBITOP. Multifunkčnosť ocení predovšetkým realizačná firma, ale následne prevádzkovaním systému aj samotný investor.

Na čo si pri výbere izolasčnej dosky dať pozor

Voľba nekvalitných a nevhodných systémových izolačných dosiek alebo nedostačujúca izolačná vrstva, skoro určite spôsobí v priebehu rokov nestabilitu podkladu, ktorý môže spôsobiť pokles betónovej dosky a v horšom prípade aj jej deštrukciu. Obtiažne vyčísliteľné sú aj zvýšené prevádzkové náklady spôsobené nedostatočnou silou izolačnej vrstvy. Ucelený a univerzálny systém rozvodov vykurovania, vody a plynu IVARTRIO ponúka výhradne vysoko akostné produkty renomovaných európskych výrobcov a patria medzi ne aj systémové izolačné dosky pre teplovodné podlahové vykurovanie.

Potrubie

Kvalitné potrubie je druhým zo základných prvkov skrytej inštalácie pri realizácii moderného systému teplovodného podlahového vykurovania. Jednotlivé vykurovacie slučky inštalované v betónovej mazanine podlahovej dosky, zaisťujú prietok teplonosného média a prenos tepla do betónovej mazaniny kontaktom s vonkajším povrchom trubky v celom obvode a dĺžke.

Pre inštaláciu vykurovacích slučiek sa používajú dva základné typy potrubia v závislosti od materiálového vyhotovenia, a to potrubie IVAR.ALPEXIVAR.PE-X.

Na čo si pri výbere potrubia dať pozor

Obdobne, ako pri izolačných systémových doskách je na mieste dôrazne upozorniť, že na trhu sa vyskytuje veľa potrubia s ťažko dohľadateľným pôvodom, či už sa jedná o výrobcu, dovozcu alebo predajcu. Varovaním pre investorov by mali byť neúmerne nízke ceny potrubia alebo neštandardne dlhá doba trvania záruky. Rozhodujúcim kritériom pri rozhodovaní by nemala byť iba cena, ale kombinácia viacerých faktorov, ako je renomé výrobcu, obchodná história dodávateľa, technické parametre a samozrejme na záver aj tá cena.

Spoločnosť IVAR CS ponúka teplovodné podlahové vykurovanie ako ucelený súbor jednotlivých komponentov v niekoľkých variantoch v závislosti od použitého typu rozdeľovacej zostavy, systémovej izolačnej dosky alebo plastového potrubia. Poskytovaná záruka na ucelený systém je 10 rokov na použitý materiál. Samozrejmosťou je kvalitný poradenský a odborný servis poskytovaný zdarma. Ak by ste mali záujem o naše produkty, kontaktujte obchodno-technickú kanceláriu spoločnosti IVAR SK, spol. s r. o.

Související články