Komfortní podlahové vytápění IVARTRIO

|
Podlahové vytápění
IVARTRIO podlahové vytápění systémová izolační deska

Systémy teplovodního podlahového vytápění patří dlouhodobě mezi nejžádanější způsoby vytápění, a to nejen obytných prostor, ale i prostor komerčních, jako jsou sportoviště, výrobní a skladovací haly, autosalóny nebo administrativní budovy.

Ekonomicky velmi úsporný provoz umocněný kombinací s nízkoteplotními zdroji vytápění, jako jsou například švédská tepelná čerpadla THERMIA nebo solárními systémy, z něj činí nejprogresivnější způsob vytápění, který se stává stále častější volbou.

Nespornou výhodou je i rovnoměrné rozložení teploty v prostoru, které je docíleno sáláním, při kterém se energie šíří do prostoru prostřednictvím naakumulované topné desky. Proces sálání zabezpečí rovnoměrné rozložení teploty nejen po celé ploše topné desky, ale i v celém prostoru.

Čím si získává podlahové topení tak výraznou oblibu

  • Šetří provozní náklady na vytápění
  • Rovnoměrné šíří teplo v místnosti
  • Jednoduché estetické řešení do každého prostoru, protože není vidět
  • Snižuje prašnost v místnosti

Využitím procesu sálání lze udržovat teplotu ve vytápěném prostoru o 2–3 °C nižší oproti stejné místnosti vytápěné klasickým radiátorovým systémem, a to při stejném pocitu tepelné pohody. U procesu sálání se předpokládá roční úspora energií okolo 10–15 %. Mnoho investorů požaduje nejen estetickou čistotu interiérů bez viditelných rozvodů nebo tepelných zdrojů, ale zohledňuje i hygienickou stránku, neboť provozováním teplovodního podlahového vytápění je významně snížena i prašnost ve vytápěném prostoru. Právě tyto důvody dělají z podlahového vytápění právem nejoblíbenější otopný systém s předpokládanou roční úsporou energií řádově mezi 10–15 %.

Jak vybrat podlahové topení?

Dejte přednost kvalitě a produktům, na které se můžete spolehnout

Rozdělovací sestavy

Jedním ze základních montážních prvků teplovodního podlahového vytápění jsou rozdělovací a mísicí sestavy, bez kterých se žádná instalace neobejde. Základní funkcí všech sestav je zajistit rozdělení otopné vody do jednotlivých topných smyček, jejich hydraulické vyregulování a řízení průtoku v případech, kdy je použita zónová regulace jednotlivých vytápěných prostor.

Na co si dát pozor při výběru rozdělovací sestavy

Nejčastějším pochybením je špatná volba mísicí sestavy vzhledem k typu zdroje. Důrazně upozorňujeme, že v případech, kdy jsou použity nízkoteplotní zdroje vytápění, jako jsou tepelná čerpadla nebo kondenzační kotle, je jediným možným použitelným typem mísicí sestavy IVAR.UNIMIX. Stejně tak bychom chtěli varovat před použitím rozdělovacích sestav, které nesplňují ani ty nejzákladnější technické parametry a mají těžko dohledatelný původ.

Systémové izolační desky

V posledním období si stále více investorů uvědomuje, že na jednotlivých prvcích skrytých instalací se nevyplácí šetřit, neboť si jsou vědomi rizika, že jakékoli případné kvalitativní podcenění nese s sebou značné problémy spojené s materiálními škodami nebo zvýšenými provozními náklady.

Prvním ze základních prvků pro realizaci moderního systému teplovodního podlahového vytápění s důrazem na kvalitu, funkčnost a životnost jsou systémové izolační desky IVAR.THIVAR.COMBITOP. Multifunkčnost ocení především realizační firma, ale následně provozováním systému i samotný investor.

Na co si při výběru izolační desky dát pozor

Volba nekvalitních a nevhodných systémových izolačních desek nebo nedostačující izolační vrstva, zcela jistě způsobí v průběhu let nestabilitu podkladu, který může způsobit pokles betonové desky a v horším případě i její destrukci. Obtížně vyčíslitelné jsou i zvýšené provozní náklady způsobené nedostatečnou sílou izolační vrstvy. Ucelený a univerzální systém rozvodů topení, vody a plynu IVARTRIO nabízí pouze vysoce jakostní produkty renomovaných evropských výrobců a patří mezi ně i systémové izolační desky pro teplovodní podlahové vytápění.

Potrubí

Kvalitní potrubí je druhým ze základních prvků skryté instalace při realizaci moderního systému teplovodního podlahového vytápění. Jednotlivé topné smyčky instalované v betonové mazanině podlahové desky, zajištují průtok teplonosného média a přenos tepla do betonové mazaniny kontaktem s vnějším povrchem trubky v celém obvodu a délce.

Pro instalaci topných smyček se používají dva základní typy potrubí v závislosti na materiálovém provedení, a to potrubí IVAR.ALPEXIVAR.PE-X.

Na co si při výběru potrubí dát pozor

Obdobně, jako u izolačních systémových desek je namístě důrazně upozornit, že na trhu se vyskytuje mnoho potrubí s těžko dohledatelným původem, ať už se jedná o výrobce, dovozce nebo prodejce. Varováním pro investory by měly být neúměrně nízké ceny potrubí nebo nestandardní dlouhá doba trvání záruky. Rozhodujícím kritériem při rozhodování by neměla být pouze cena, ale kombinace více faktorů, jako je renomé výrobce, obchodní historie dodavatele, technické parametry a samozřejmě v závěru i ta cena.

Společnost IVAR CS nabízí teplovodní podlahové vytápění jako ucelený soubor jednotlivých komponent v několika variantách v závislosti na použitém typu rozdělovací sestavy, systémové izolační desky nebo plastového potrubí. Poskytovaná záruka na ucelený systém je 10 let na použitý materiál. Samozřejmostí je kvalitní poradenský a odborný servis poskytovaný zdarma. Pokud byste měli zájem o naše produkty, kontaktujte obchodně-technickou kancelář společnosti IVAR CS spol. s r. o.

Za IVAR CS spol. s r.o.
Miroslav Kotrouš, technický manažer

Související články