Často kladené otázky

Připravili jsme pro vás nejčastější otázky, které vás zajímají. Nenašli jste odpověď na tu svou? Napište nám, radí odpovíme.

Teplovodní podlahové vytápění systému IVARTRIO patří dlouhodobě mezi nejžádanější a ve spojení s nízkoteplotními zdroji i nejprogresivnější způsob vytápění. Jedná se o nízkoteplotní, ekonomicky úsporný, zdravotně nezávadný a esteticky nerušivý otopný systém. Ekonomii provozu teplovodního podlahového vytápění lze významným způsobem pozitivně ovlivnit kombinací s nízkoteplotními zdroji, jako jsou např. švédská tepelná čerpadla THERMIA. Využitím procesu sálání v celé velké podlahové ploše lze udržovat teplotu ve vytápěném prostoru o 2 až 3 °C nižší oproti stejné místnosti, ale vytápěné klasickým radiátorovým systémem. U procesu sálání se pak předpokládá roční úspora energií okolo 10 až 13 %. Nezanedbatelnou výhodou teplovodního podlahového vytápění je i estetika a čistota interiérů bez viditelných rozvodů nebo zdrojů tepla.

Samozřejmě ano, společnost IVAR CS staví nejenom na prověřené kvalitě evropských výrobců, ale i na určité nadhodnotě prodeje, jako je profesionální poradenský servis. Naše know-how budované více jak 29 let zhodnocuje bohaté zkušenosti z praxe a investorovi poskytuje profesionální a objektivní poradenský servis garantující provozní spolehlivost, 100% funkčnost a dlouhodobou životnost systému teplovodního podlahového vytápění. V případě dotazů nebo konzultací k systému teplovodního podlahového vytápění se můžete obracet na obchodně-technické zástupce nebo technické manažery společnosti IVAR CS.

Ano, samozřejmě. Odborná školení pro realizační firmy jsou námi, jako dodavatelem systému IVARTRIO, důrazně doporučována a realizována zdarma ve školicích střediscích v Podhořanech u Kralup nad Vltavou a v Jablonci n. N. Po dohodě s příslušným obchodně-technickým zástupcem je možná realizace školení po celé České republice. Na základě uskutečněného školení obdrží každý účastník „Osvědčení o tom, že absolvoval odborné školení zaměřené na instalaci systému IVARTRIO. Takovéto „Osvědčení může pak být pro investora určitou zárukou odbornosti, že vybraná realizační firma projevuje zájem o své vlastní sebevzdělávání a jde, jak se říká, s dobou.

Teplovodní podlahové vytápění, jako nízkoteplotní otopný systém, využívá pro dosažení požadované teploty v prostoru otopnou vodu o teplotě nižší než klasické systémy radiátorové. Při přenosu tepla do prostoru je využíván fyzikální proces sálání, při kterém se energie šíří do prostoru ve formě elektromagnetického záření, prostřednictvím naakumulované topné desky. Další nespornou výhodou teplovodního podlahového vytápění je, že zabezpečuje rovnoměrné rozložení teploty po celé ploše místnosti a v celém prostoru.

Ideální skladba pro instalaci teplovodního podlahového vytápění je taková, která zabezpečí dostatečnou tepelnou izolaci ve vztahu k podsklepené nebo nepodsklepené místnosti, pevnostní fixaci topných trubek a stabilitu betonové desky. Vliv na výškovou skladbu teplovodního podlahového vytápění má i typ betonové mazaniny. V případě, kdy je použita klasická betonová mazanina s přísadou plastifikátoru IVAR.PL 10 je doporučená minimální tloušťka nad topnou trubkou 50 mm, v případě použití samonivelační směsi anhydrit je pak minimální tloušťka nad topnou trubkou 35 mm. Za ideální konstrukční výšku pro instalaci teplovodního podlahového vytápění lze považovat prostor v rozmezí od 150 do 200 mm.

Velkou! Je nutné si uvědomit, že kvalitní tepelně izolační systémová deska a potrubí jsou dva velmi důležité, ne-li nejdůležitější komponenty systému, které jsou po provedení betonáže již nepřístupné bez toho, aniž by byla podlahová konstrukce podrobena destrukci. Podcenění kvalitní tepelné izolace může mít v průběhu doby za následek pokles (sesedání) betonové desky v místech velkého zatížení nebo její nestabilitu způsobující chvění a riziko prasknutí, což je pro systém teplovodního podlahového vytápění absolutně nepřijatelné. Registrujeme mnoho případů, kdy byla snaha ušetřit, ať už ze strany realizační firmy nebo investora, za každou cenu bez ohledu na kvalitu instalovaného materiálu. Takovéto případy pak často končí následným vykopáním a rekonstrukcí celého otopného systému. Proto doporučujeme volit některou za systémových desek z naší nabídky rakouského výrobce společnosti HIRSCH.

Vícevrstvé trubky IVAR.ALPEX s hliníkovou vrstvou a plastové trubky IVAR.PE-X s kyslíkovou bariérou německého výrobce FRÄNKISCHE jsou testovány podle národních a evropských norem, které vyžadují testování výrobků za extrémních podmínek, jako je vysoká teplota a tlak. S dosaženými výsledky je životnost potrubí určena výpočtem podle standardizovaných a mezinárodně uznávaných metod. U vícevrstvých trubek IVAR.ALPEX s hliníkovou vrstvou a plastových IVAR.PE-X lze předpokládat minimální životnost 50 let v závislosti na provozních parametrech systému.

Stále častěji se při instalacích teplovodního podlahového vytápění setkáváme s nevhodně zvolenými a následně použitými typy mísicích sestav, které mají zabezpečit odpovídající teplotní regulaci otopné vody podlahového vytápění. Především se jedná o mísicí sestavy ve vztahu k různým typům nízkoteplotních zdrojů, jako jsou v současné době např. švédská tepelná čerpadla THERMIA. Jaká mísicí sestava pro podlahové vytápění je ta správná? Jedinou v současné době použitelnou mísicí sestavou pro teplovodní podlahové vytápění v případě nízkoteplotního zdroje je IVAR.UNIMIX. Tato mísicí sestava principiálně zcela novým sofistikovaným způsobem řeší přípravu otopné vody pro systémy teplovodního podlahového vytápění. Mísicí sestava IVAR.UNIMIX má i řadu dalších výhod, z kterých bych jmenoval např. univerzálnost použití v kombinaci i s vysokoteplotními zdroji vytápění, rychlost natápění betonové desky, možnosti přípravy otopné vody modulárně a další.

Při použití uceleného systému IVARTRIO, v rámci kterého jsou nabízeny rozvody z vícevrstvého potrubí ALPEX k otopným tělesům, sanitární rozvody a teplovodní podlahové vytápění, je poskytována záruka po dobu 10 let na použitý materiál. Poskytnutá záruka je pochopitelně podmíněna použitím uceleného systému bez možnosti kombinace s výrobky jiných výrobců, dodržením maximálních provozních parametrů, zásad instalace, přepravy a skladování.

Ze zdravotního hlediska se rozvrstvení tepla v celé ploše interiéru blíží téměř ideálnímu stavu pro lidský organismus. V provozním režimu je výrazně eliminováno víření prachu, což ocení zejména alergici a astmatici. Přirozeným udržováním vlhkosti bez následné kondenzace par se výrazně snižuje možnost vzniku stěnových plísní apod. Nedodržení stanovených teplotních (hygienických) limitů teplovodního podlahového vytápění uvedených v ČSN EN 1264-1 ÷ 4 může za určitých okolností způsobit problémy osobám vyskytujícím se v prostoru. Především se jedná o problémy s krevním oběhem. Základním předpokladem pro bezvadně fungující a zdravotně nezávadné teplovodní podlahové vytápění, provozované v příslušných teplotních limitech nejenom otopné vody, ale i nášlapné vrstvy, je kvalitní projektová dokumentace zpracovaná autorizovaným projektantem vytápění. Za žádných okolností by neměla teplota otopné vody překročit hodnotu 45 °Cteplota nášlapné vrstvy v prostorách s trvalým pobytem osob 29 °C.

Nenašli jste odpověď?

Kontaktujte nás

Všechny kontakty najdete přehledně na jednom místě.

Napište nám zprávu

Podělte se s námi o vaše zkušenosti nebo se nás zeptejte. Jsme tu pro vas.