Systém stropního chlazení a vytápění IVARCLIMA

Systém sálavého stropního chlazení / vytápění je schopen splnit i ty nejvyšší provozní, zdravotní i ekonomické požadavky.

Se změnou klimatických podmínek v uplynulých letech, a s nimi souvisejícími a zvyšujícími se požadavky na zajištění teplotního komfortu, vzrostl ze strany uživatelů zájem o moderní suché systémy sálavého stropního chlazení, které lze v zimním období alternativně využívat i pro vytápění.

Systém sálavého stropního chlazení / vytápění dodávaný pod obchodním názvem IVARCLIMA představuje pokrokovou alternativu ke stávajícím systémům sálavého teplovodního podlahového vytápění a je schopen splnit i ty nejvyšší požadavky provozní, zdravotní i ekonomické.

Výhody sálavého stropního chlazení / topení

Vysoký chladicí výkon s alternativou vytápění

Zlepšení tepelných a zvukových vlastností konstrukcí

Lepší protipožární ochrana

Jednoduché, rychlé a čisté zpracování

Není vidět a nezabírá žádný užitný prostor v místnosti

Systém sálání je přirozenější a příjemnější než proudění vzduchu

Proč je stropní chlazení a vytápění stále oblíbenější?

Oproti klasickým splitovým klimatizačním jednotkám dochází k rovnoměrnému šíření chladu. V provozním režimu chlazení teplý vzduch stoupá vzhůru, kde dosáhne chladicího stropu, postupně se ochlazuje a následně začne klesat do prostoru místnosti bez nežádoucích průvanových efektů, víření prachu a hlučnosti.

Zdravé: Uživatelé nejsou vystaveni problémům s nevyčištěnou a špatně nastavenou klimatizací.

Tiché: Vytváří příjemné prostředí s pocitem nerušeného přírodního ticha.

Úsporné: Díky nízké setrvačnosti je skvělým řešením pro nízkoenergetické a pasivní domky.

Komfortní: Plošné chlazení bez nepříjemného průvanu a hluku přispívá ke zlepšení koncentrace, pracovního výkonu a pohody.

Systémové komponenty IVARCLIMA

Sádrokartonové panely

Základním instalačním prvkem systému sálavého stropního chlazení / topení IVARCLIMA jsou sádrokartonové stropní panely dodávané ve dvou provedeních a lisovací fitinky.

Panely typového označení IVAR.ECO-CLIMA jsou vyrobené ze sádrokartonové desky tloušťky 15 mm, spojené s expandovanou polystyrenovou izolací EPS 100 v tloušťce 30 mm, a v ní spirálovitě instalovanou polyetylénovou trubkou PE-RT s difúzní kyslíkovou bariérou. Určeny jsou pro instalaci v místnostech se sníženým instalačním prostorem, do falešných stropů, obkladů stěn nebo smíšených instalací strop / stěna. K dispozici jsou v několika rozměrových provedeních pro optimální instalaci, která je možná pouze v prostorech s maximální relativní vlhkostí nižší než 65 % a teplotou +20 °C. Možnou alternativou je pak provedení sádrokartonových stropních panelů pod typovým označením IVAR.HYDROFIRE-CLIMA s přidaným skelným vláknem a zvýšenou požární a vlhkostní odolností. Jsou vhodné k instalaci v prostorech s vysokou vlhkostí, jako jsou například koupelny, bazény nebo wellness. Instalace je možná při maximální relativní vlhkosti do 75 % v průběhu 24 hodin a teplotě +20 °C.

Lisovací fitinky

Nezbytnou součástí většiny systémů, a není tomu jinak ani u systému IVARCLIMA, jsou lisovací fitinky dodávané pod typovým označením IVAR.PPSU IC.

Nezbytnou součástí většiny systémů, a není tomu jinak ani u systému IVARCLIMA, jsou lisovací fitinky dodávané pod typovým označením IVAR.PPSU IC. Těla lisovacích fitinků jsou vyrobena z plastu PPSU (polyfenylsulfon) a lisovací objímky dle rozměru z PPSU nebo z ušlechtilé oceli. Lisovací fitinky umožňují vzájemné propojení páteřového rozvodu realizovaného z polyetylénového potrubí o rozměru 20×2 mm s výstupním připojovacím potrubím sálavých stropních panelů s připojovacím rozměrem 10×1,3 mm.

Potrubí

Hydraulické zapojení jednotlivých panelů sálavého stropního chlazení / vytápění se realizuje na páteřový rozvod z polyetylénového potrubí IVAR.PE-Xa RCR / RCB o rozměru 20×2 mm opatřeného tepelně izolačním pláštěm z polyuretanové pěny pokryté ochranným filmem, za využití lisovacích fitinků IVAR.PPSU IC nebo s připojením přímo na distribuční rozdělovač.

Realizace systému sálavého stropního chlazení / vytápění IVARCLIMA předpokládá využití dalšího instalačního příslušenství, jako je tepelná izolace lisovacích fitinků, nástroje pro expandování trubek, expandéry pro polyetylénové trubky anebo fixační nástroje objímek fitinků IVAR.PPSU IC.

Evropská kvalita

Všechny produkty systému IVARCLIMA jsou špičkové evropské kvality, na kterou se můžete spolehnout.

Odborné pordenství

Nabízíme odborné poradenství ke všem produktům z naší nabídky.

Ucelená nabídka

Široká, ucelená a roky ověřená nabídka výrobků výhradně evropských dodavatelů.

Instalace systému IVARCLIMA

Vzhledem k suchému způsobu instalace na principu zavěšených stropních podhledů uvnitř budov je instalace velmi rychlá a jednoduchá, to však za předpokladu, že je zpracována odpovídající technická projektová dokumentace autorizovaným projektantem chlazení / vytápění. Obdobně, jako u jiných systémů mají i systémy chlazení některé nevýhody nebo omezení. Chladicími stropy např. nelze odvádět vlhkost, a proto musí být v případě návrhu řešena kombinace zapojení sálavého stropního chlazení, centrální vzduchotechniky nebo odvlhčovačů.

Dalším rizikem je nebezpečí vzniku kondenzace vodních par na povrchu sálavého stropního chlazení, které musí být řešeno minimální teplotou náběhové vody do systému tak, aby aby byla vždy zajištěna teplota chladicí plochy nad teplotou rosného bodu. V obytných budovách je teplota rosného bodu okolo +16 °C. Trvalé zajištění teploty nad rosným bodem na sebe váže opět další výhody a nevýhody, jako je omezený chladicí výkon z 1 m2 aktivní plochy, a to maximálně 80 W/m2. Naopak výhodou je snížení spotřeby energie a možnosti využití alternativních zdrojů chladu.

Instalace systému IVARCLIMA

Vzhledem k suchému způsobu instalace na principu zavěšených stropních podhledů uvnitř budov je instalace velmi rychlá a jednoduchá, to však za předpokladu, že je zpracována odpovídající technická projektová dokumentace autorizovaným projektantem chlazení / vytápění. Obdobně, jako u jiných systémů mají i systémy chlazení některé nevýhody nebo omezení. Chladicími stropy např. nelze odvádět vlhkost, a proto musí být v případě návrhu řešena kombinace zapojení sálavého stropního chlazení, centrální vzduchotechniky nebo odvlhčovačů.

Dalším rizikem je nebezpečí vzniku kondenzace vodních par na povrchu sálavého stropního chlazení, které musí být řešeno minimální teplotou náběhové vody do systému tak, aby aby byla vždy zajištěna teplota chladicí plochy nad teplotou rosného bodu. V obytných budovách je teplota rosného bodu okolo +16 °C. Trvalé zajištění teploty nad rosným bodem na sebe váže opět další výhody a nevýhody, jako je omezený chladicí výkon z 1 m2 aktivní plochy, a to maximálně 80 W/m2. Naopak výhodou je snížení spotřeby energie a možnosti využití alternativních zdrojů chladu.

Užitečné zdroje

Často kladené otázky

Systém sálavého stropního chlazení IVARCLIMA má své nezpochybnitelné výhody. Jednou z nejvýznamnějších je princip šíření chladu, kdy dochází k jeho rovnoměrnému šíření v celé ploše stropu. Teplý vzduch na základě fyzikálních vlastností stoupá vzhůru, kde dosáhne chladicího sádrokartonového stropu, dochází k jeho postupnému ochlazení a následnému poklesu směrem dolů k podlaze. V průběhu provozního režimu chlazení nedochází k průvanovému efektu, jako je tomu např. u klasických splitových klimatizačních jednotek, které jsou častou příčinou nachlazení či jiných zdravotních problémů. Dalšími výhodami je nulová hlučnostčistota interiérů bez víření prachu.

Minimální stavební prostor pro instalaci chladicího sádrokartonového stropu IVARCLIMA je závislý na typu použitého systému, zda se jedná o systém sádrokartonových panelů IVAR.ECO-CLIMA alternativně IVAR.HYDROFIRE-CLIMA nebo systém ocelových panelů pro komerční prostory typového provedení IVAR.EASY-TEC. Pokud se instalace realizuje v systému sádrokartonových panelů je minimální prostor pro instalaci 99 mm. U systému ocelových panelů je to pak minimálně 140 mm.

Systém sálavého stropního chlazení / vytápění IVARCLIMA představuje inovativní systém využívající jednu dostatečně velkou plochu pro výměnu tepla s teplotou média mnohem nižší ve srovnání s tradičními systémy. U chlazení se teplota média pohybuje v rozsahu od +16 °C do +20 °C tzn. nad rosným bodem, u vytápění pak od +27 °C do +35 °C.

Maximální chladicí výkon z 1 m2 je ovlivněn teplotou média nad rosným bodem, což je určitá nevýhoda nebo respektive omezení těchto systémů, ale i tak je možné získat okolo 80 W/m2.

Ano jsou, a je jen věcí autorizovaného projektanta chlazení / vytápění, aby je při projekčním návrhu zohlednil. Pro zamezení tvorby kondenzace na povrchu sádrokartonového stropu je bezpodmínečně nutná kontrola teploty rosného bodu v chlazených prostorách. Překročení rosného bodu a kondenzace vlhkých par na povrchu sádrokartonových panelů sálavého stropního chlazení může vést k nevratnému poškození celého systému stropního chlazení. Dalším důležitým faktem, který nelze opomenout je, že chladicím stropem nelze odvádět vlhkost, a proto musí být v případě potřeby řešena kombinace zapojení sálavého stropního chlazení, centrální vzduchotechniky nebo odvlhčovačů.

Vzhledem k suchému procesu instalace na principu zavěšených sádrokartonových desek se využívají standardní kovové konstrukce a kotevní technika výrobce Knauf. Instalace nosné kovové konstrukce navržené dle předem zpracovaného schématu je velmi rychlá a snadná, ale je potřeba mít na paměti, že realizace celého systému IVARCLIMA vyžaduje přítomnost dvou řemeslných oborů, sádrokartonáře a topenáře. Sádrokartonář realizuje nosnou ocelovou konstrukci a připevnění sádrokartonových panelů, topenář pak pokládku a upevnění páteřového přívodního a vratného potrubí s připojením jednotlivých obvodů panelů.

Z našeho pohledu je ideálním zdrojem chladu a tepla tepelné čerpadlo, zejména pak tepelné čerpadlo typového provedení země / voda s funkcí pasivního chlazení. V těchto případech instalace se jedná o nejefektivnější a nejekonomičtější využití jednoho zdroje pro dva provozní režimy, a to to jak pro režim chlazení, tak i pro režim topení. V nabídce společnosti IVAR CS jsou špičková tepelná čerpadla švédského výrobce společnosti THERMIA, která splňují i požadavky těch nejnáročnějších klientů.

Kontaktujte nás

Všechny kontakty najdete přehledně na jednom místě.

Podívejte se na články

Články týkající se produktů IVARTRIO na jednom místě.

Soubory ke stažení

Zajímá vás podlahové vytápění? Stáhněte si materiály, které jsme připravili.

Výrobce nenese odpovědnost za eventuální chyby nebo nepřesnosti v obsahu tohoto katalogu a vyhrazuje si právo uplatnit na své výrobky kdykoliv a bez upozornění všechny nezbytné úpravy dle technických nebo obchodních požadavků. Fotografie jsou ilustrační. Aktuální ceny najdete vždy na www.ivarcs.cz.

Výrobce nenese odpovědnost za eventuální chyby nebo nepřesnosti v obsahu tohoto katalogu a vyhrazuje si právo uplatnit na své výrobky kdykoliv a bez upozornění všechny nezbytné úpravy dle technických nebo obchodních požadavků. Fotografie jsou ilustrační. Aktuální ceny najdete vždy na www.ivarcs.cz.